Jak ocenić program studiów szkoły wyższej przed przystąpieniem do rekrutacji

0900

Maturzyści każdego roku stają przed koniecznością wyboru swojej drogi życiowej. Większość decyduje się podjąć studia wyższe, jednak problemem jest dla nich często wybór najbardziej odpowiedniego dla siebie kierunku oraz uczelni. Przed przystąpieniem do rekrutacji warto przejrzeć informatory dla maturzystów oraz strony internetowe poszczególnych szkół wyższych. Na stronach powinny być zawarte informacje dotyczące programu studiów danej uczelni.

Gdańska Szkoła Wyższa

Szkołą, która posiada rzetelnie opracowaną stronę internetową jest Gdańska Szkoła Wyższa, mająca swoją siedzibę w Gdańsku. Jest to niepubliczna uczelnia powstała w 2002 r., a informacje o niej znajdziemy na stronie internetowej gsw.gda.pl. GSW prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe. Wszystkie kierunki studiów są wyszczególnione i jasno opisane. W ramach poszczególnych kierunków wyodrębniono różne specjalności, które również zostały dokładnie scharakteryzowane. Zamieszczono także opisy uwzględniające cel studiów, programy nauczania i plany studiów, a także wybrane przedmioty dla kierunku, co pozwala na łatwe zapoznanie się z ofertą edykacyjną.

Gwarancja standardów nauczania

Ważną informacją jest to, że Gdańska Szkoła Wyższa realizuje autorskie programy nauczania i plany studiów, gwarantujące pełną realizację treści kształcenia określonych w standardach nauczania, które są określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Plany studiów GSW umożliwiają ujęcie osiągnięć studentów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów – ECTS (ang. European Credit Transfer System). ECTS powstawał w latach 1989-1995 jako system przenoszenia zaliczeń studentów dla potrzeb międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus (następnie Erasmus/Sokrates), utworzonego przez Wspólnotę Europejską. Obecnie system ten jest rozpowszechniony w ponad 30 krajach i stanowi nie tylko system przenoszenia osiągnięć studentów, ale również i ich akumulacji.

W ramach każdego kierunku studiów wyodrębniono przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe. W zależności od wybranej specjalności dodano przedmioty specjalistyczne oraz uzupełniające.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

Dodatkową, przydatną informacją, którą możemy znaleźć na stronie internetowej gsw.gda.pl jest sylwetka absolwenta, mówiąca o tym, gdzie absolwenci danego kierunku i specjalności mogą znaleźć zatrudnienie. Z punktu widzenia maturzysty, zastanawiającego się nad wyborem kierunku studiów, jest to cenna informacja. Dla wielu bowiem kluczowe znaczenie ma to, czy po studiach będzie im łatwo czy też trudno znaleźć pracę i na jakie dochody mogą liczyć w przyszłości.

Mając dostępny program studiów danej uczelni w internecie, można ocenić, czy ta szkoła dobrze przygotowuje swoich studentów do wykonywania określonego zawodu. Maturzysta może dowiedzieć się, jakie przedmioty obowiązują na poszczególnych kierunkach studiów i w związku z tym może od razu przekonać się, czy posiada predyspozycje do podjęcia studiów w wybranym obszarze.

Bez egzaminów wstępnych

Kandydaci na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku – na semestr zimowy i na semestr letni. GSW wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*