Co to jest kamień milowy?

kamien

Kamień milowy jest pojęciem stosowanym w zarządzaniu i wyraża bardzo ważne zdarzenie w harmonogramie, które występuje tylko raz. Pod tą nazwą kryje się czynność kluczowa dla zrealizowania projektu, stawiana zwykle na tym samym poziomie co rozpoczęcie i zakończenie.

Charakterystyka

Opisane powyżej wydarzenie może znajdować się w każdym miejscu realizacji, lecz zazwyczaj umieszcza się je na początku lub końcu dowolnej serii zadań czy etapów. Nie absorbuje ono żadnych zasobów przedsiębiorstwa, stanowi jedynie punkt odniesienia, w którym można dokonać oceny stopnia wykonania planu.

Kamień milowy nie dotyczy dokładnej czynności. Zdecydowanie lepiej określa on cel, który powinien zostać osiągnięty na danym etapie. Jego jasne określenie już na początku projektu będzie motywować do harmonijnej pracy, wolnej od nieporozumień w zespole i niespodziewanych wydarzeń.

Najbardziej oczywistymi miejscami, gdzie umieszcza się kamienie milowe to momenty, w których kończy się etap danego projektu. Wtedy bowiem łatwo dokonać analizy dotychczas wykonanych prac. Warto wspomnieć, że różnią się one od terminów składania sprawozdań, które wykonuje się regularnie i są powiązane z kalendarzem.

Kamień milowy posiada jeszcze dwie bardzo ważne cechy. Pierwszą z nich jest fakt, że jest on opracowywany do każdego projektu osobno, co oznacza, że nie można go przeszczepić z jednego projektu do drugiego. Po drugie, gdy nie jest możliwe osiągnięcie kamienia milowego, cały projekt zostaje zatrzymany. W takim przypadku nie odgrywają żadnej roli pozytywnie przeprowadzane kontrole etapowe.

Rola w zarządzaniu projektami

Kamienie milowe posiadają wiele zadań. Ich główną rolą jest ukazanie tych momentów projektu, w których dochodzi do oceny poprzednio wykonanych zadań. Wtedy można w prosty sposób określić szanse na powodzenie całego projektu.

Miejsca, w których umieszczono kamienie milowe, dają osobom decyzyjnym możliwość dokonania zmian w przyjętym na początku planie pracy. Nierzadko dochodzi do wstrzymania dalszych prac. Również wtedy można rozliczyć dotychczasową pracę. Szczególnie dotyczy to zasobów finansowych, ponieważ rozliczenie cząstkowe pozwoli utrzymać płynność finansową jednostki i podnosić szanse na powodzenie projektu.

Wyznaczanie

Jak można wyznaczyć kamień milowy? Jakie warunki należy wziąć pod uwagę, żeby dokonać odpowiedniego wyboru? Są cztery warunki, które musi spełniać taki punkt. Po pierwsze, musi być on konkretnie zdefiniowany przez takie działanie, których wykonanie pozwalają na osiągnięcie celu cząstkowego. Kamień milowy powinien być mierzalny. Ma za zadanie pokazać punkty mające kluczowe znaczenie w procesie realizacji projektu. Jego osiągnięcie musi także pozwalać na częściowe rozliczenie z wykonanych prac.

Jak widać, kamień milowy odgrywa bardzo ważną rolę w zarządzaniu procesami. Może być on zastosowany jako wskaźnik kluczowy dla późniejszej oceny, w jakim stopniu projekt został zrealizowany. Z tego też względu do jego zmierzenia potrzebne jest dobranie odpowiednich wskaźników, które posłużą do przeprowadzenia pomiarów.

Więcej dowiesz się na https://leadership-center.pl/blog/kamien-milowy/

Polecamy:
Co warto załatwić w kraju przed wyjazdem do Holandii?

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*