Jak udzielić pierwszej pomocy w miejscu pracy

pierwsza-pomoc

Nieprzewidziane sytuacje i wypadki mogą się zdarzyć w każdym miejscu pracy. W związku z tym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie wszystkim zatrudnionym dostępu do kompletnej apteczki oraz wyznaczenie osoby, która w razie wypadku udzieli poszkodowanemu pomocy przedmedycznej. Wczesna interwencja bardzo często decyduje o życiu i zdrowiu poszkodowanego, dlatego naszym obowiązkiem jest wiedzieć jak udzielić jej prawidłowo. O najważniejszych zasadach postępowania podczas wypadku oraz obowiązkach pracodawcy przeczytacie poniżej.

Pomoc przedmedyczna w myśl przepisów prawnych

Każdy pracownik, bez względu na to, czy pracuje w małej, czy w dużej firmie, w sytuacji kryzysowej jest zobowiązany nie tylko do wezwania pogotowia ratunkowego, ale także udzielenia poszkodowanemu niezbędnej pomocy. W myśl art. 162 Kodeksu karnego: Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Szybka interwencja jest bardzo ważna, ponieważ czas przybycia ratowników medycznych na miejsce wypadku bywa różny.

Pracodawca a ochrona medyczna

Przepisy prawne zobowiązują pracodawcę do skutecznego organizowania systemu pierwszej pomocy w miejscu pracy.

Pracodawca ma obowiązek:

 • informować pracowników o występujących na stanowiskach pracy zagrożeniach zdrowia i życia.
 • ustalić postępowanie awaryjne w razie wypadku oraz zapoznać pracowników z tymi procedurami.
 • wskazać osobę w firmie, która w razie wypadku udzieli pierwszej pomocy, wykona czynności związane z ochroną p.poż., a także, w razie potrzeby poprowadzi ewakuacją pracowników.
 • wyznaczyć miejsce na terenie zakładu, w którym będzie się znajdować apteczka/apteczki albo punkt apteczny. Miejsca te powinny być dobrze oznakowane oraz powinien być do nich stały, łatwy dostęp.

Niezbędne wyposażenie apteczki przedstawia poniższa grafika.

wyposazenie-apteczki-infografika

 • przeprowadzać szkolenia wśród swoich pracowników. Podstawowe, niezbędne umiejętności można nabyć podczas szkolenia wstępnego BHP. Pozwala ono na zdobycie wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, a także na zapoznanie się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, regulaminie pracy oraz obowiązującymi w danym miejscu pracy.

W sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, każdy świadek zdarzenia zobowiązany jest do tego, by zadzwonić na numer 999 (Centrum Pogotowia Ratunkowego) albo 112 (Centrum Powiadamiania Ratunkowego) i poczekać na zgłoszenie się dyspozytora. Następnie należy się przedstawić, przekazać informacje na temat charakteru zdarzenia oraz jego miejsca, a także wskazać liczbę poszkodowanych oraz określić ich stan.

Przy udzieleniu pomocy poszkodowanemu trzeba pamiętać o:

 • konieczności zabezpieczenia miejsca wypadku;
 • utrzymywaniu kontaktu z poszkodowanym/poszkodowanymi (przez cały okres oczekiwania na przybycie służb ratunkowych);
 • w sytuacji zatrzymania czynności życiowych jak najszybszej interwencji.

Najważniejsze czynności podczas udzielania pierwszej pomocy:

 1. Zorientuj się, czy osoba nieprzytomna oddycha, spróbuj usłyszeć oddech, obserwuj klatkę piersiową. W przypadku gdy oddycha, sprawdzaj oddech co 1 minutę.
 2. Jeśli poszkodowany nie oddycha, przystąp do akcji reanimacyjnej. Pamiętaj o stosunku wdmuchnięć do ucisków na klatkę piersiową 2:15.
 3. Odchyl głowę poszkodowanego do tyłu. Pamiętaj o tym, że osoba leżąca na wznak może się udusić ciałem obcym albo własnym językiem.
 4. Ułóż poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.
 5. W przypadku wystąpienia krwawienia załóż opatrunek bezpośrednio na ranę, a nie powyżej czy poniżej niej.
 6. Jeśli poszkodowany został poparzony, schładzaj ranę zimną wodą przez ok. 30 minut.

Pomoc przedmedyczna niezbędna w zakładzie pracy

Urazy kończyn dolnych i górnych, wypadki prowadzące do powstawania tzw. ran powierzchniowych, zwichnięcia, skręcenia oraz naderwania należą do najczęstszych wypadków, które zachodzą w miejscu pracy. W przypadku ciężkich urazów, o życiu i zdrowiu poszkodowanego często decydują minuty. W tym kontekście szybka i sprawna interwencja świadków zdarzenia nabiera priorytetowego znaczenia. Warto inwestować nie tylko w potrzebny sprzęt, ale również w szkolenia pracowników, którzy są wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zgodnie z artykułem 209 § 1 pkt.2 Kodeksu Pracy. Pracodawcy powinni mieć na uwadze fakt, że w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy sprawdzi ona posiadanie, ważność oraz wyposażenie apteczek pierwszej pomocy. Za brak apteczki grozi kara w wysokości od 1 tys. do 30 tys. złotych!

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Safety Expert, która zajmuje się wszechstronnym wspieraniem klientów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Polecamy:
https://www.kariera24.info/szkolenia-pracownika-pracodawcy/

2 odpowiedzi "Jak udzielić pierwszej pomocy w miejscu pracy"

 1. Czy do takiej pierwszej pomocy medycznej musi być specjalne pomieszczenie w firmie? Pytam bo znalazłam ofertę gdzie można zamówić fajne materace (tutaj http://24materace.pl). Można mieć więc podręczny materac wykorzystywany w takich przypadkach.

 2. Dzięki za artykuł! Właśnie wybieram się do Czarnogóry https://www.europol.com.pl/czarnogora i muszę coś się poduczyć pierwszej pomocy bo jedzie nas większa ilość osób.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*