Szkolenia BHP – obowiązek każdego pracownika i pracodawcy

chemist-1636371_640

Niezależnie od stanowiska i charakteru pracy każdy pracownik musi odbyć szkolenie BHP jeszcze przed przystąpieniem do pracy, a po upływie okresu ważności szkolenia odnowić wiedzę. Zapewnienie szkolenia leży w gestii pracodawcy. Prowadzisz firmę? Dowiedz się wszystkiego o szkoleniach BHP, jakie muszą odbyć Twoi pracownicy.

Kto musi odbyć szkolenie BHP?

Zgodnie z prawem pracy obowiązek odbycia okresowego szkolenia BHP jest nałożony zarówno na pracowników, jak i pracodawców. Ich częstotliwość oraz zakres przekazywanej wiedzy zależą do zajmowanego stanowiska oraz charakteru pracy. Co powinny obejmować szkolenia BHP dla poszczególnych pracowników firmy?

  • Szkolenia BHP dla pracodawców – okresowe szkolenia BHP pracodawcy muszą odnawiać co pięć lat. Zakres szkolenia musi obejmować wszystkie obowiązki, jakie w danym zakładzie pracy spoczywają na pracodawcy, również względem pracowników.
  • Szkolenia BHP dla pracownikówmuszą być zapewnione przez pracodawcę w godzinach pracy i odbyć się, zanim pracownik przystąpi do pracy na nowym stanowisku. Szkolenie BHP muszą odbyć wszyscy pracownicy, niezależnie od formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowy cywilno-prawne, B2B). Częstotliwość szkoleń dla pracowników zależy od charakteru pracy.

Szkolenie BHP dla pracowników – jak często muszą się odbywać?

O ile wszyscy pracodawcy muszą powtarzać szkolenie BHP co pięć lat, o tyle w kwestii pracowników okres ten zależy od charakteru pracy. Wynosi on:

  • 1 rok – dla pracowników wykonujących pracę szczególnie zagrażającą zdrowiu;
  • 3 lata – dla pracowników na stanowiskach roboczych o niepodwyższonym ryzyku wypadkowym;
  • 5 lat – dla pracowników służby BHP, inżynierów, technologów i konstruktorów, a także pracowników narażonych na kontakt ze szkodliwymi czynnikami;
  • 6 lat – dla pracowników administracyjno-biurowych.

Co powinny obejmować szkolenia BHP?

Każde szkolenia BHP musi obejmować kluczowe dla bezpieczeństwa pracy kwestie, które dotyczącą zajmowanego stanowiska oraz pracy w danym zakładzie. Szkolenie wstępne powinno obejmować wszystkie aspekty pracy na danym stanowisku. Pracownik musi zostać zaznajomiony ze specyfiką zadan, urządzeń, zasad panujących w zakładzie oraz zagrożeniami. Wiedza ta jest utrwalana podczas szkoleń okresowych, powtarzanych w odpowiednim odstępie czasu, który jest przewidziany w prawie pracy dla każdego rodzaju stanowiska. Oprócz tego szkolenia BHP obejmują również:

  • pomoc przedmedyczną – udzielenie niezbędnej pomocy osobom, które uległy wypadkowi przy pracy;
  • szkolenie przeciwpożarowe – wiedza na temat zapobiegania zagrożenia pożarowego oraz prawidłowego zachowania w czasie ewakuacji.

Kto prowadzi szkolenie BHP?

Chociaż to pracodawca musi zapewnić szkolenie BHP, nie oznacza to jednak, że przeprowadza szkolenie samodzielnie lub musi zatrudnić na etacie specjalistę BHP. Szkolenia mogą prowadzić zewnętrzne podmioty, których działalność to kompleksowa obsługa BHP firmy korzystającej z jej usług. Szkolenia BHP prowadzone przez takie podmioty często są ciekawsze i efektywniejsze, jako że firmy, które je prowadzą, inwestują w poznanie nowoczesnych, często multimedialnych metod edukacyjnych.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*