Dlaczego warto ukończyć studia MBA?

mba-nauka

Obecnie w całym kraju oferowanych jest kilkadziesiąt różnych programów MBA, sygnowanych przez renomowane zagraniczne uczelnie. Mają je w swojej ofercie szanujące się szkoły wyższe o profilu ekonomicznym, finansowym i biznesowym.

Studia MBA są dość kosztowne, a do tego wymagają od uczestników bardzo dużego nakładu pracy. Ponadto ich ukończenie nie wiąże się z prawem do noszenia żadnego naukowego tytułu. Dlaczego mimo to studia te zyskują coraz większą popularność?

Studia MBA (Master of Business Administration) są studiami podyplomowymi, najczęściej zaocznymi, trwającymi od 1 roku do 2 lat, które często wymagają posiadania określonego doświadczenia zawodowego. Ich program jest bardzo szeroki i obejmuje takie dziedziny, jakm.in.: finanse, księgowość, marketing, prawo, zarządzanie przedsiębiorstwem, korzystanie z systemów informacji oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

Globalne spojrzenie na biznes

Najważniejszą korzyścią, jaka płynie z uczestnictwa w studiach MBA, jest uzyskanie globalnego spojrzenia na przedsiębiorstwo i jego funkcjonowanie na współczesnym rynku oraz zrozumienie istoty wszystkich procesów, jakie składająsię na osiągnięcie sukcesu w biznesie. I mówimy tu nie tylko o „twardych” fundamentach współczesnego przedsiębiorstwa, jak regulacje prawne i finanse,  ale także o równie ważnych kwestiach „miękkich”, jak PR, zasoby ludzkie i marketing.

Nacisk na umiejętności praktyczne

Podczas gdy typowe studia akademickie kojarzą się większości z mnóstwem teorii, która oderwana jest od rzeczywistości, studia MBA koncentrują się w znacznej mierze na zdobywaniu umiejętności praktycznych. I jest to jedną z najczęściej podkreślanych ich zalet. Tutaj wiedza teoretyczna wykorzystywana jest podczas zajęć prowadzonych w formie praktycznych warsztatów, na których uczestnicy rozwiązują konkretne problemy zawodowe (tzw. „studia przypadku”). Zajęcia te prowadzone są przez wykładowców – praktyków, którzy posiadają zarówno ogromną wiedzę merytoryczną, jak i wieloletnie doświadczenie w biznesie.

Nadążanie za światowymi i europejskimi trendami

Osoby, które zdecydowały się na studia MBA mogą być pewne, że zdobędą wiedzę o najnowszych trendach w zarządzaniu, jakie wdrażane są w firmach światowych. Ważną cechą programu studiów MBA jest jego „samodoskonalenie się”. Zarówno dyrektorzyprogramów, jak i wykładowcy stale rozwijają swoje kompetencje, modyfikują i ulepszają „studia przypadków”, które są przedmiotem zajęć praktycznych.

Wymiana doświadczeń i nawiązanie kontaktów biznesowych

W studiach MBA uczestniczą osoby wywodzące się z różnych branż, które zazwyczaj posiadają już określone doświadczenie zawodowe. Podczas zajęć uczestnicy zyskują możliwość wymiany doświadczeń oraz nawiązania trwałych biznesowych kontaktów, które będą procentowały w przyszłości. Jest to jedna z ważniejszych korzyści, jakie zapewniają studia MBA.

Odpowiedź na oczekiwania rynku pracy

Sytuacja na rynku pracy zmienia się jak w kalejdoskopie i to coraz bardziej dynamicznie. Żeby to zauważyć, wystarczy przeanalizować ostatnie 100 lat. Przed II wojną światową, by dobrze radzić sobie w sferze zawodowej, wystarczało zdać tzw. małą maturę.W roku 1989, kiedy Polska zaczęła wkraczać do kapitalistycznego świata, odsetek osób z wyższym wykształceniem stanowił 7%, przy czym mało kto z nich władał biegle zachodnim językiem. Pod koniec lat 90. normą była już biegła znajomość jednego zachodniego języka obcego, by po kilku latach wymaganym standardem stało się biegłe władanie językiem angielskim oraz jeszcze jednym innym językiem obcym. Dzisiaj do standardów dochodzi posiadanie  dyplomu MBA, gdyż tego wymaga rynek pracy.

Dla kogo są studia MBA?

Na studia MBA decydują się osoby nie tylko z branży menedżerskiej i finansowej. Studia te poleca się również osobom, które choć nie mają ukończonych studiów kierunkowych z zarządzania i  pracują lub chcą rozpocząć pracę jako menedżerowie albo też zamierzają łączyć swoje dotychczasowe kompetencje z menedżerskimi. A są to między innymi: lekarze, prawnicy, informatycy, filolodzy. Kiedy najlepiej rozpocząć studia MBA? Za najlepszy moment uchodzi okres po kilku latach od ukończenia pierwszych studiów, który wiąże się ze zdobyciem doświadczenia zawodowego i nierzadko z awansem lub szansą na awans na odpowiedzialne stanowisko kierownicze. Zwykle są to ludzie w wieku od 28 do 35 lat, ale nie brakuje też osób, które na studia MBA decydują się w późniejszym okresie kariery zawodowej.

Wśród uczestników studiów MBA często spotkać można liczną grupę absolwentów kierunków zarządzania lub ekonomicznych, dla których pewna część programu może być tak naprawdę powtórką studiów magisterskich. Dla nich MBA oznacza dodatkową możliwość odświeżenia zdobytej już wiedzy, uporządkowania jej,uzupełnienia o nowe zagadnienia i zweryfikowania w oparciu o własne doświadczenia zawodowe i omawiane na zajęciach „studia przypadku”. Ponadto zależy im także na kompetencyjnej „przewadze konkurencyjnej”, jaką daje dyplom MBA.

Artykuł powstał przy współpracy z Wyższą Szkołą Bankową oferującą studia MBA w 7 miastach Polski.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*