Czy pszczelarz jest rolnikiem?

bee-keeper-with-smoker

Zakres działalności rolniczej jest niesamowicie szeroki. Otóż w ramach gospodarstwa rolnego można nie tylko uprawiać zboże czy warzywa, zajmować się produkcją mleka lub trzody chlewnej. To wszystko zajęcia, które przychodzą nam na myśl, kiedy słyszymy słowo „rolnictwo”. Musimy jednak wiedzieć, że oprócz wskazanych powyżej zajęć, są również inne prace, które wchodzą w skład działalności rolniczej.

Czym jest pszczelarstwo?

Jedną z form działalności, o której z całą pewnością możemy powiedzieć, że to działalność rolnicza, jest pszczelarstwo. Związane jest ono nie tylko z hodowlą pszczół, lecz również z produkcją miodu. To bardzo skomplikowane zajęcie, które wymaga od bartnika znajomości zachowań owadów, oraz zdolności manualnych umożliwiających swobodne dokonywanie czynności konserwacyjnych w pasiece.

O tym, że pszczelarstwo jest działalnością rolniczą możemy dowiedzieć się z ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz z rozporządzenia Ministra Rolnictwa. Otóż w ustawie tej stwierdzono, iż działalnością rolniczą jest działalność w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej. Ponadto, pszczelarstwo zostało potraktowane jako dział rolnictwa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Rozporządzenie to jest jednak aktem prawnym o charakterze szczególnym.

Nauka zawodu i praktyki

Aby zostać pszczelarzem, należy ukończyć odpowiednią szkołę, która kształci w tym właśnie kierunku. Są to szkoły średnie lub też policealne. Ich uczniowie uczą się na zajęciach podstaw pszczelarstwa, a następnie – w ramach praktyk zawodowych – odwiedzają pasieki, gdzie podpatrują doświadczonych bartników i asystują im w czynnościach wykonywanych w gospodarstwie.

Przygotowanie teoretyczne jest bardzo ważne, jednak najważniejszą rzeczą jest jednak praktyka. Stąd też są również osoby, które rezygnują z kształcenia w szkołach i same, na własną rękę zdobywają elementarną wiedzę, zaś kładą wielki nacisk na praktykę. Wówczas, pod okiem doświadczonego pszczelarza-patrona wykonują one zajęcia, które normalnie wykonuje się w pasiece. Tego typu rozwiązanie umożliwia dokładne zapoznanie się z charakterem pracy bartnika. Ponadto, nauka jest ściśle powiązana z praktyką, co ma niebagatelne znaczenie z punktu widzenia osoby, która chciałaby za jakiś czas prowadzić samodzielnie pasiekę.

Co ważne, każdy pszczelarz powinien odznaczać się pewnymi cechami. Przede wszystkim chodzi tutaj o bardzo dobry stan zdrowia, albowiem bartnik pracuje głównie na świeżym powietrzu, w różnych warunkach pogodowych. Zatem osoba, która często się przeziębia nie będzie dobrym pszczelarzem. Bartnik powinien być również wystarczająco silny fizycznie, aby móc poradzić sobie z cięższymi pracami. Ważnym jest również by nie był on uczulony na pszczeli jad. Niestety, zdarza się bowiem tak, że owady potrafią użądlić nawet swojego pszczelarza.

Konflikty między rolnikami a pszczelarzami

Musimy jednak zaznaczyć, iż nie zawsze pszczelarze darzą się sympatią z rolnikami. Wynika to z faktu, iż rolnicy, zajmujący się przede wszystkim uprawą różnego rodzaju roślin, wykonują opryski mające na celu ochronę upraw przed chorobami i szkodnikami. Trudno się dziwić rolnikom, że chcą oni maksymalnie zabezpieczyć swoje uprawy, jednakże ich działania odbijają się negatywnie na stanie zdrowia pszczół. Owady chorują i stają się coraz słabsze, a w związku z tym produkują mniej miodu i żyją krócej.

Nie każdy rolnik jest pszczelarzem, ale każdy pszczelarz jest rolnikiem. Pszczelarstwo to więc nic innego jak dział rolnictwa. Wiąże się ono co prawda tylko z dwiema aktywnościami – hodowlą pszczół oraz pozyskiwaniem wyrobu jakim jest miód. Powinniśmy mieć tego świadomość decydując się na otwarcie własnej pasieki – rolnicy korzystają przecież z szeregu różnych przywilejów, stąd też warto o tym wiedzieć.

2 odpowiedzi "Czy pszczelarz jest rolnikiem?"

  1. A jak świetle przepisów ma się pszczelarz do rolnika? Czytam właśnie na http://nowoczesnafarma.pl/Rolnictwo-Hodowla.html, o ustawie o wykupie ziemi tylko dla rolników. Czy zatem pszczelarz może kupić ziemię rolną czy nie? Jest rolnikiem czy też nie? Brakuje mi kompetentnej osoby w tym temacie :( Każdy mówi co innego.

  2. Podbijam temat powyżej? Jest rolnikiem w tym sensie i może kupić ziemię?

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*