Pszczelarstwo

bee-keeper-with-smoker

Czy pszczelarz jest rolnikiem?

Zakres działalności rolniczej jest niesamowicie szeroki. Otóż w ramach gospodarstwa rolnego można nie tylko uprawiać zboże czy warzywa, zajmować się produkcją mleka lub trzody chlewnej. To wszystko zajęcia, które przychodzą nam na myśl, kiedy słyszymy…