Zanieczyszczenie powietrza w biurze – co możemy z nim zrobić?

germ-41367_960_720

Przestrzeganie podanych zaleceń niekoniecznie zapewni pełną ochronę we wszystkich sytuacjach lub przed wszystkimi zagrożeniami dla zdrowia, które mogą być spowodowane zanieczyszczeniem powietrza w pomieszczeniach biurowych – ale na pewno w dużym stopniu pomoże w tej kwestii.

Obawy o jakość powietrza w pomieszczeniach biurowych

Każdy z nas boryka się z wieloma zagrożeniami dla naszego zdrowia w codziennym życiu. Jazda samochodami, loty w samolotach, zajęcia rekreacyjne i narażenie na zanieczyszczenia środowiska wiążą się z różnymi poziomami ryzyka. Niektóre zagrożenia są po prostu nieuniknione. Niektóre z nich przyjmujemy, ponieważ w przeciwnym razie ograniczałoby to naszą zdolność do kierowania naszym życiem w sposób, w jaki chcemy. A niektóre są ryzykiem, którego moglibyśmy uniknąć, gdybyśmy mieli możliwość dokonywania świadomych wyborów. Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach to jedno ryzyko, z którym możesz coś zrobić.

vacuum-cleaner-657719__340 (1)W ciągu ostatnich kilku lat coraz więcej naukowych dowodów wskazuje, że powietrze w domach i innych budynkach może być poważniej zanieczyszczone niż powietrze z zewnątrz, nawet w największych i najbardziej uprzemysłowionych miastach. Inne badania wskazują, że ludzie spędzają w domu około 90 procent czasu. Dlatego dla wielu osób ryzyko dla zdrowia może być większe ze względu na narażenie na zanieczyszczenie powietrza wewnątrz pomieszczeń niż na zewnątrz.

Ponadto osoby, które mogą być narażone na zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach przez najdłuższe okresy czasu, często są najbardziej podatne na skutki zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach. Do grup takich zalicza się :

  • osoby młode

  • osoby starsze

  • osoby przewlekle chore, (zwłaszcza cierpiące na choroby układu oddechowego lub choroby układu krążenia)

Chociaż poziomy zanieczyszczeń z poszczególnych źródeł mogą same w sobie nie stanowić istotnego zagrożenia dla zdrowia, większość domów ma więcej niż jedno źródło, które przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach. Może wystąpić poważne ryzyko związane ze skumulowanym wpływem tych źródeł. Na szczęście istnieją kroki, które większość ludzi może podjąć, aby zmniejszyć ryzyko z istniejących źródeł i zapobiec pojawieniu się nowych problemów – jednym z nich jest zerknięcie tutaj https://www.rtvagd.net/nawilzacz-powietrza/ i wybranie z oferty nawilżacza powietrza idealnego dla swoich potrzeb. Oprócz tego chcemy pomóc Ci podjąć decyzję o podjęciu działań, które mogą zmniejszyć poziom zanieczyszczenia powietrza – kolejnym jest pochłaniacz wilgoci.

Ponieważ tak wielu z nas spędza dużo czasu w biurach z mechanicznym ogrzewaniem, chłodzeniem i systemami wentylacyjnymi, istnieje również krótki rozdział na temat przyczyn złej jakości powietrza w biurach i tego, co możesz zrobić, jeśli podejrzewasz, że twoje biuro może mieć problem.

Trzeba oczywiście ogólnie też zrozumieć, co powoduje problemy z powietrzem w pomieszczeniach, Wewnętrzne źródła zanieczyszczeń, które uwalniają gazy lub cząstki do powietrza, są główną przyczyną problemów z jakością powietrza w pomieszczeniach. Nieodpowiednia wentylacja może zwiększyć poziom zanieczyszczeń w pomieszczeniach, nie dostarczając wystarczającej ilości powietrza z zewnątrz, aby rozcieńczyć emisje ze źródeł wewnętrznych i nie usuwając zanieczyszczeń powietrza. Wysokie temperatury i wilgotność mogą również zwiększać stężenia niektórych zanieczyszczeń.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*