Kiedy wypłacić ekwiwalent urlopowy, gdy umowa o pracę rozwiązuje się w sobotę

Unemployed and divorced woman with debts reviewing her monthly bills

Pracownik znajduje się w okresie 3-miesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę. Ostatnim dniem jego zatrudnienia będzie 29 lutego 2020 r. (sobota). Soboty są w naszym zakładzie dniami wolnymi od pracy. W jakim terminie w takiej sytuacji należy wypłacić ekwiwalent urlopowy: 28 lutego 2020 r. (piątek), czy 2 marca 2020 r. (poniedziałek)?

Jeśli sobota jest w firmie dniem wolnym od pracy, to można wypłacić ekwiwalent w piątek, w sytuacji wskazanej w pytaniu – 28 lutego 2020 r.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powinien być wypłacony w dniu rozwiązania stosunku pracy. W tym bowiem momencie pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu, nie mając już możliwości wybrania urlopu w naturze. W praktyce wypłata ekwiwalentu urlopowego powinna więc mieć miejsce w ostatnim dniu pracy pracownika. Nie zawsze jednak dzień rozwiązania umowy o pracę pokrywa się z ostatnim dniem pracy pracownika. Może tak być gdy data rozwiązania stosunku pracy przypada na dzień wolny np. sobotę, niedzielę czy święto.

Wypłata w najbliższym dniu roboczym

Eksperci z dziedziny prawa pracy uznają, iż w takim przypadku wypłata ekwiwalentu może nastąpić w najbliższym dniu roboczym następującym po tym wolnym dniu czyli po dniu rozwiązania angażu pracowniczego (w tym dniu pieniądze powinny znaleźć się na koncie byłego już pracownika). Nie można wówczas mówić o opóźnieniu w wypłacie.

Czy można wypłacić wcześniej?

Jednak należy uznać, że dopuszczalne jest również dokonanie wypłaty wcześniej tj. w ostatnim dniu pracy pracownika tj. 29 listopada. Pracodawca postąpi prawidłowo, jeśli rozliczy się z pracownikiem w piątek. Nie ma bowiem możliwości, że jeszcze w sobotę pracownik mógłby hipotetycznie skorzystać z urlopu, jeśli sobota jest dla pracownika dniem wolnym np. wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Urlopu udziela się tylko w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 1542, art. 171 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

 

Izabela Nowacka
specjalista ds. kadrowo-płacowych

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*