Wynajem pracowników z Ukrainy sposobem na spowolnienie gospodarcze Polski

construction-site-build-construction-work-159306

Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa odpowiedzialne są za zapewnienie około 50 procent miejsc pracy na polskim rynku i wytworzenie ok. 75 procent PKB. Uważane są więc za siłę napędową polskiej gospodarki. Prognozy na 2019 rok nie są jednak dla nich korzystne – przewidywane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy spowolnienie gospodarcze oznacza mniejsze przychody firm, zmniejszoną produkcję i problemy z pozyskaniem nowych pracowników. Agencja leasingu pracowniczego WorkBalance przewiduje, że sposobem na poradzenie sobie z tymi problemami może być utrzymanie przewagi konkurencyjnej w postaci taniej siły roboczej, a także usprawnienie procesu zarządzania pracownikami. Pomóc może zatrudnianie i wynajem wykwalifikowanych pracowników z Ukrainy.

Czym jest leasing pracowniczy?

Leasing pracowniczy działa na podobnej zasadzie, co leasing przedmiotowy. Jest to użyczenie praw drugiemu podmiotowi do konkretnego przedmiotu lub prawa, na określony czas – w tym wypadku do pracowników. Za tych pracowników wobec prawa odpowiedzialny jest podmiot ich wypożyczający, czyli realny pracodawca, który na podstawie umowy leasingowej oddelegowuje pracownika do pełnienia konkretnych zadań w wyznaczonym miejscu i na wyznaczonych warunkach. Przedsiębiorstwo korzystające z leasingu jest więc tylko użytkownikiem finalnym.

Zatrudnienie pracowników z Ukrainy – jak zrobić to korzystnie?

Korzyści płynące ze sposobu zatrudnienia Ukraińców zależą przede wszystkim od charakteru przedsiębiorstwa. Firmy, którym zależy na konkretnym specjaliście i utrzymaniu jego zatrudnienia na stałe, zdecydują się raczej na samodzielną rekrutację i załatwienie spraw formalnych. Najczęściej będą to przedsiębiorstwa, których pozycja nie zależy od liczebności siły roboczej i utrzymania zwiększającego się tempa produkcji.

– Leasing pracowników z Ukrainy jest najkorzystniejszy dla tych firm, które mają problemy z efektywnym zarządzaniem zasobami ludzkimi, przez co istnieje ryzyko sezonowego obniżenia ich wydajności. Konkurencyjność przedsiębiorstw obniżana jest także ze względu na dużą rotację pracowników i czas spędzany na tym, by uzupełnić braki kadrowe dostępnymi na lokalnym rynku pracownikami – podkreśla specjalista HR z agencji wynajmu pracowników WorkBalance. – Znając potrzeby i cele naszych klientów, możemy nie tylko dobrać idealnych pracowników, ale również zapewnić ich stały przepływ – dodaje.

Na skorzystanie z leasingu pracowników z Ukrainy decydują się w szczególności te firmy, które mają problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników na rynku lokalnym, będącym niepopularnym miejscem osiedlania się imigrantów zza wschodniej granicy. Dzięki skorzystaniu z usług agencji leasingowej zyskają oni dostęp do siły roboczej z całego kraju. Do tego dochodzą także wymagania specjalne – zapotrzebowanie na konkretnych specjalistów lub zróżnicowaną kadrę pracowniczą. Oczywiście leasing sprawdzi się świetnie również wtedy, gdy zapotrzebowanie na pracowników jest bardzo duże i wszyscy z nich muszą zostać zatrudnieni naraz, co w przypadku samodzielnej rekrutacji byłoby bardzo trudne.

Najprostsza forma zatrudnienia Ukraińców

– Z naszymi klientami rozliczamy się tylko na podstawie raportów godzinowych. Wszystkie obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa przejmuje agencja. – tłumaczy Artur Zięba. Formalności związane z naborem pracowników, legalizacją ich pobytu i rozliczeniem z polskimi instytucjami leżą w gestii agencji. W przypadku pracowników Ukraińskich dochodzą do tego także formalności związane z legalizacją ich pobytu. – Wynajem pracowników znany jest w Polsce od lat i chętnie korzysta z niego wiele przedsiębiorstw. Pracownicy ukraińscy prezentują jednak dodatkowe zalety: są mobilni i skłonni do podjęcia działań, na które od lat brakuje chętnych na polskim rynku pracy – podkreśla ekspert agencji WorkBalance.

Opracowano z firmą https://skuteczni.pl

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*