Wynagrodzenie minimalne w 2020 roku

Team of professionals celebrating success

Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku uległo kolejnej sporej podwyżce. Najniższa płaca w tym roku to 2600 zł brutto, co stanowi 49,7% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Ile wynosi wynagrodzenie minimalne netto i jakie składniki są brane pod uwagę przy wyliczaniu jego wysokości?

Minimalna pensja brutto i netto

Pensja minimalna dla pracowników w Polsce została ustalona już we wrześniu 2019 roku, kiedy Rząd RP zdecydował o podniesieniu jej o 350 zł brutto. To najwyższe od lat podwyżki pensji minimalnej, a Rząd chce podnieść je w kolejnych latach. Według zapowiedzi w 2023 roku Polacy mają zarabiać minimum 4 tys. zł brutto.

Najniższa krajowa pensja w wysokości 2600 zł brutto oznacza, że pracownik „na rękę”, czyli netto otrzyma ok. 1920,62 zł, jeśli jest pracownikiem z podstawowymi kosztami uzyskania przychodu, korzystającym z ulgi podatkowej. Pracownicy z podstawowymi kosztami uzyskania przychodu, ale bez ulgi podatkowej otrzymają 1876,62 zł netto. Oferty pracy godzinowej muszą w 2020 roku oferować chętnym do jej podjęcia co najmniej 17 zł, czyli netto 11 zł.

Jak wyliczana jest pensja minimalna?

Wśród zmian prawnych w kwestiach minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku w życie weszły także przepisy dotyczące katalogu składników wynagrodzenia nieuwzględnianych przy obliczaniu pensji minimalnej. Do końca 2019 roku do wysokości minimalnego wynagrodzenia nie były wliczane takie składniki, jak:

• dodatek za pracę w nadgodzinach,
• nagroda jubileuszowa,
• odprawa emerytalna
• odprawa rentowa.

Od stycznia 2020 roku dołączono do nich również dodatek za staż pracy nagradzający ogólny staż w ciągu wszystkich lat zatrudnienia bądź tylko u danego pracodawcy. Wyłączenie dodatku stażowego ze składników branych pod uwagę przy wyliczaniu pensji minimalnej jest korzystne, zwłaszcza dla pracowników pracujących od lat w tej samej firmie. Wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego będzie rosła bowiem ich pensja zasadnicza.

Więcej szczegółów dotyczących płacy minimalnej na stronie Pracuj.pl.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*