Czasy testowania deratyzacji przyjaznej dla środowiska

Przechwytywanie

Nadszedł czas, aby zmniejszyć ślad środowiskowy zwalczania szkodników. Bakterie są idealnym narzędziem do opracowywania „inteligentnych” precyzyjnych bioinsektycydów i zapobiegania przenoszeniu chorób przez owady.

Istnieją niepodważalne dowody na to, że działalność człowieka negatywnie wpłynęła na nasze środowisko. Zmiany w liczebności, różnorodności i rozmieszczeniu bezkręgowców (w szczególności owadów) są spowodowane zmianami klimatu, intensywnym rolnictwem, zanieczyszczeniem i utratą siedlisk. Ponieważ zdecydowana większość owadów jest w jakiś sposób pożyteczna i integralna z ekosystemami, wszyscy powinniśmy być zaniepokojeni.

Czasy testowania pestycydów

Nasze próby zwiększenia plonów i zwalczania owadzich nosicieli chorób za pomocą konwencjonalnych chemicznych pestycydów bez wątpienia zakończyły się fantastycznymi krótkoterminowymi sukcesami. Jednak ewolucja nigdy nie stoi w miejscu, a zastosowanie każdego nowego środka owadobójczego ostatecznie prowadzi do selekcji odporności w docelowej populacji owadów. Co więcej, wiele z tych chemikaliów bezkrytycznie zabija gatunki niedocelowe, w tym pożyteczne zapylacze i larwy wodne w wodach powierzchniowych zanieczyszczonych spływami skażonymi insektycydami – taka deratyzacja nie może mieć miejsca. Wiele agencji regulacyjnych zachowało ostrożność, nakładając ograniczenia lub zakazy na niektóre pestycydy (np. neonikotynoidy, obecnie cieszące się złą sławą), zamiast hazardu w dogodnej ewolucji odporności u gatunków innych niż docelowe.

Ale jak rolnicy wypełnią tę próżnię pestycydową, jeśli – jak musi – produkcja rolna ma nadal rosnąć? Jedną z coraz bardziej popularnych alternatyw są systemy zintegrowanej ochrony przed szkodnikami- które opierają się na środkach kontroli biologicznej, takich jak owady drapieżne, nicienie, grzyby chorobotwórcze dla owadów i bakterie. Mogą one mieć mniejszy wpływ na środowisko, ale mogą być trudniejsze do skutecznego zastosowania przez niedoświadczonych rolników, co ma wpływ na produktywność.

Uwalnianie zmodyfikowanych owadów jako środek kontroli populacji

Inteligentne środki kontroli populacji owadów szkodników powinny mieć niewielki lub żaden wpływ na inną florę i faunę. Na przykład zrozumienie, w jaki sposób symbionty bakteryjne mogą wpływać na biologię swoich owadzich żywicieli, doprowadziło do opracowania strategii kontroli, która ogranicza przenoszenie wirusa dengi. Ta interwencja jest pilnie potrzebna, ponieważ epidemie gorączki denga dotykają obecnie prawie 2,5 miliarda ludzi na całym świecie. Szczepy endosymbionta Wolbachia wyizolowane z muszek owocowych są wykorzystywane do infekowania komarów A. aegypti. Bakterie modyfikują sukces lęgowy tych komarów tak, że zakażone owady, po uwolnieniu do środowiska, stają się dominujące w populacji. Co więcej, bakterie skutecznie zmniejszają ładunek wirusowy komara, a to zmniejsza ich zdolność do przenoszenia wirusa. Uważa się, że ta wysoce ukierunkowana interwencja mająca na celu zwalczanie chorób wywołanych przez owady ma niewielki lub żaden wpływ na inne zwierzęta lub rośliny. Wymaga rozmnażania i wypuszczania ogromnej liczby zmodyfikowanych owadów, co jest kosztem, który można uzasadnić ochroną zapewnianą ludziom.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*