Szkolenia okresowe BHP w Warszawie

18

W związku z tym, że konieczność przeprowadzania szkoleń BHP wynika z ustawy Kodeksu pracy, warto zgłębić temat, aby odpowiednio przygotować do niego siebie oraz swoich pracowników. Dowiedz się kiedy należy zorganizować pierwsze szkolenie okresowe i zadbaj o bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Okresowe szkolenie BHP – czym jest i kiedy je przeprowadzić?

Szkolenie okresowe BHP jest przeprowadzane w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP.

 

Pracodawca oraz osoba pełniąca funkcję kierownika powinna przejść pierwsze szkolenie okresowe nie później niż w ciągu 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy. Pozostali pracownicy mają na to więcej czasu, gdyż osoby na stanowiskach np. inżynieryjno-technicznych czy robotniczych, takie szkolenie muszą przejść w ciągu 12 miesięcy – także licząc od dnia rozpoczęcia pracy.

 

Co ważne, okresowe szkolenia dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 3 lata, w przypadku pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne konieczne jest powtarzanie szkolenia co rok

 

Szkolenia okresowe BHP w Warszawie przeprowadzane są w różnych formach m.in. kursu, seminarium i samokształcenia kierowanego, co powinno być powtarzana nie rzadziej niż raz na 5 lat – dla pracowników:

  • kierujących innymi pracownikami np. kierowników, brygadzistów i mistrzów,
  • inżynieryjno-technicznych np. projektantów i konstruktorów maszyn,
  • służb bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

W przypadku szkoleń okresowych BHP pracowników administracyjno-biurowych częstotliwość ich przeprowadzania nie może być rzadsza niż raz na 6 lat.

 

Teraz już wiesz, jak ważne jest przestrzeganie terminów okresowych szkoleń BHP. Bez względu na to czy uważasz, że w Twojej firmie nie występują czynniki zagrażające życiu lub bezpieczeństwu pracowników lub prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest bardzo mało prawdopodobne, to od jednego szkolenia może zależeć kogoś życie. Pamiętaj, że poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy ma znaczący wpływ na wydajność i motywacje pracownika do pracy. 

Szkolenie okresowe z zakresu BHP w Warszawie?

Poszukujesz dla siebie i swoich pracowników szkolenia okresowego z zakresu BHP? Wybierz specjalistę ds. BHP Warszawa i zorganizuj spotkanie w Twojej firmie! Jeżeli preferujesz szkolenia online, EHS Consulting przeprowadza je również online. Zadbaj o bezpieczeństwo, dzięki jakościowym szkoleniom BHP.

 

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*