Świadczenia za granicą

piggy-bank-1595992_1280

Wielu Polaków szuka szczęścia w pracy za granicą. Wyjazd z kraju to okazja na polepszenie swojego statusu zarobkowego, otrzymanie nowego doświadczenie, a także zapoznanie się z nową kulturą, co jest bardzo ważne w sytuacji, gdy rynek zajmuje coraz więcej podmiotów o charakterze globalnym. Przed opuszczeniem Polski należy jednak dokładnie rozejrzeć się, jak wyglądają ceny w poszczególnych krajach, ile można zarobić w danym zawodzie i czy faktycznie będziemy w stanie kulturowo dopasować się do tamtejszych warunków.

Świadczenia

Jednym z kierunków, którzy Polacy chętnie obierają jako zagraniczną perspektywę są Niemcy. Względnie bliskie położenie, wysokie wynagrodzenie przy niezbyt wysokich cenach. Ponadto, z racji tego, że jest to kraj Unii Europejskiej, także emigrant ma uprawnienia w tym zakresie i może pobierać świadczenia socjalne na takich samych zasadach, jak stali obywatele. Socjal w Niemczech jest znacznie wyższy niż w Polsce, dlatego ta oferta kusi tak bardzo.

Poszczególne zasiłki

Jeśli chodzi o socjal w Niemczech, to jednym z najważniejszych jest zasiłek rodzinny znany jako Kindergeld. Jego wysokość jest zależna od ilości dzieci. Żeby posiadać do niego prawo, przynajmniej jeden z rodziców musi pracować w danym roku podatkowym 183 dni w Niemczech i tam też się rozliczać. Jest to także możliwe w przypadku, gdy tylko jeden z rodziców pracuje w Niemczech, a drugi samotnie wychowuje dzieci w Polsce. Podobnie, jak np. w przypadku zwrotu podatku można ubiegać się o socjal w Niemczech, nawet do czterech lat wstecz. Jest to możliwe także dla pracowników sezonowych, o ile tylko ich dochód z Polski nie przekracza określonych limitów, np. cztery tysiące euro w przypadku osób samotnych oraz osiem tysięcy euro w przypadku osób w związku małżeńskim.

Innym rodzajem zasiłków są świadczenia dla bezrobotnych. Tutaj także jego wysokość zależy od ilości dzieci pozostających na jego utrzymaniu, a także wieku oraz wysokości wynagrodzenia. Warto również wspomnieć, że każda osoba pracująca w Niemczech podlega obowiązkowej opieki zdrowotnej, jeżeli nie przekracza on blisko 3975 euro brutto.

Istotnym zasiłkiem jest również Elterngeld – przeznaczony dla osób, które są zmuszone opuścić pracę w związku z pojawieniem się w ich życiu dziecka. Najczęściej wynosi on około 67 procent jego miesięcznego wynagrodzenia. Możliwość skorzystania z niego przysługuje obydwu rodzicom w czasie do dwunastu miesięcy. W przypadku osób samotnych okres na pobieranie tego rodzaju zasiłku wynosi czternaście miesięcy.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*