Badanie termowizyjne budynku – dlaczego warto i kto powinien je wykonać?

kariera tech

Termowizja budynków jest nieniszczącą metodą testową, która może być stosowana do wykrywania wielu potencjalnych problemów w budynkach, które nie byłyby inaczej możliwe do wykrycia. Tego rodzaju niewykryte problemy mogłyby prowadzić do:

  • nadmiernego zużycia energii

  • zwiększenia kosztów konserwacji

  • awarii sprzętu powodującej nieplanowane przerwy w działaniu, uszkodzenie sprzętu lub inne problemy.

Jak działa termowizja budynków?

Termowizja opiera się na wykrywaniu ciepła emitowanego z powierzchni obiektu w postaci promieniowania podczerwonego. Przyrządy testowe używane przez specjalistów wykonujących badania termowizyjne służą do wykrywania i przekształcania promieniowania podczerwonego w wartość temperatury lub obraz termiczny, który może być wykorzystany do oceny stanu termicznego obiektu w czasie pomiaru. Kamera termowizyjna jest jednym z powszechnych typów urządzeń do obrazowania termicznego w podczerwieni.

Jak można wykorzystać termowizję do kontroli systemów elektrycznych w budynku?

Zasilane systemy elektryczne wytwarzają ciepło z powodu oporu elektrycznego. Ilość wytwarzanego ciepła jest związana z ilością prądu przepływającego przez system oraz oporem poszczególnych elementów systemu i połączeń w systemie. W miarę jak składniki ulegają pogorszeniu, ich odporność wzrasta, powodując miejscowy wzrost ciepła. Podobnie źle wykonane instalacje będą mieć wyższą odporność niż dobrze wykonane, wraz z wyższym profilem temperatury. Termowizja może być wykorzystana do wykrycia tych różnic temperatur.

Badania termowizyjne – zalety

Szacuje się, że dziesięć procent pożarów występujących w obiektach produkcyjnych jest związanych z awariami instalacji elektrycznej, takimi jak:

  • awaria izolacji elektrycznej

  • awaria powiązanych z izolacją elementów

Ponadto awarie mogą spowodować narażenie pracowników na żywe obwody elektryczne, co powoduje, że są narażeni na poważne obrażenia lub śmierć w wyniku porażenia prądem. Poprzez wykrywanie wadliwych instalacji o wysokiej rezystancji i ich naprawę, można zmniejszyć prawdopodobieństwo awarii przewodów elektrycznych i związanych z nimi komponentów, stąd można zauważyć że w największych w miastach w Polsce takich jak Gdańsk staje się to coraz bardziej powszechną praktyką.

Innymi zaletami wykrywania i naprawiania tych usterek są oszczędności wynikające z oszczędności energii oraz niższe koszty przestojów i napraw. Wysoka rezystancja w obwodach powoduje wzrost przepływu prądu. Gdy przepływ prądu zostanie zwiększony, wynikowy pobór mocy wzrośnie. Ponadto, wysoki pobór prądu może spowodować, że krytyczne elementy obwodu elektrycznego, takie jak bezpieczniki, wyłączniki i transformatory, ulegną przedwczesnej awarii. Awarie te powodują wyższe koszty konserwacji i napraw oraz wynikające z tego przerwy w działalności.

Kto może przeprowadzać inspekcje termowizyjne?

Firma chcąca wykonać badania termowizyjne może przeprowadzać kontrole tego rodzaju we własnym zakresie lub- co zalecane – wynająć profesjonalnego konsultanta, takiego jak http://tech-team24.pl/termowizja.html . Drugie rozwiązanie jest lepsze ponieważ urządzenia do wykonania tego badania są kosztowne i skomplikowane, a osoby je przeprowadzające wymagają specjalnego szkolenia.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*