Pracujesz z substancjami łatwopalnymi? Musisz opracować ocenę zagrożenia wybuchem. Powiemy Ci jak to zrobić

3

Przedsiębiorstwa, gdzie są przechowywane lub stosowane substancje i materiały o właściwościach palnych lub wybuchowych mają obowiązek przeprowadzenia dokładnej oceny zagrożenia wybuchem. Pracodawca, poza wskazaniem pomieszczenia narażonego na niebezpieczeństwo, powinien wyznaczyć w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych strefy zagrożenia wzbogacone o opracowanie graficznej dokumentacji i klasyfikacji, a także wyodrębnić czynniki mogące doprowadzić do zapłonu.

Na czym polega ocena zagrożenia wybuchem?

Zagrożenie wybuchem może mieć miejsce w różnych zakładach pracy. Wystarczy chwila nieuwagi, podatne na zapłon substancje i od tragedii dzielą nas minuty. Ocena zagrożenia wybuchem ma pełnić prostą funkcję – wskazać przypadki, w których może dojść do wybuchu. 

Kiedy konieczne jest wykonanie oceny zagrożenia wybuchem?

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) pokazuje sytuacje, gdy należy wykonać ocenę zagrożenia wybuchem. Mowa tam o terenach i obiektach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane. 

Kto może dokonać oceny zagrożenia wybuchem?

Te osoby również wskaże nam wspomniane wyżej rozporządzenie. Będą to:

  • inwestor,
  • projektant,
  • użytkownik decydujący o procesie.

Ocena zagrożenia wybuchem a ocena ryzyka wybuchu

Według rozporządzenia, ocena ryzyka wybuchu może zawierać ocenę zagrożenia wybuchem. Więcej o ocenie ryzyka wybuchu znajdziemy w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr 107, poz. 1004 oraz z 2006 r. Nr 121, poz. 836).

Jaka jest cena przygotowania oceny zagrożenia wybuchem?

Przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji zajmuje się wiele profesjonalnych firm, które po przygotowaniu właściwych procedur zabezpieczających, wykonają prawidłową ocenę zagrożenia wybuchem. Przy wycenie prowadzonych prac biorą pod uwagę wspomniane zagrożenie oraz lokalizację źródeł mogących zainicjować zapłon oraz intensywność atmosfery wybuchowej. Tylko po przeprowadzeniu takich działań możliwa jest wycena usługi.

 

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*