Czy warto studiować na kierunku Zarządzanie? Na jaką pracę można liczyć w przyszłości?

20211130223731_download

Maturzysta, który staje przed dylematem, jaki kierunek studiów wybrać, mierzy się z dużym wyzwaniem. Ukończone studia decydują o jego przyszłości i rozwoju kariery zawodowej. Zarządzanie należy do bardzo popularnych kierunków studiów, ponieważ oferuje szerokie możliwości i perspektywy zawodowe.

Jaką wiedzę zdobywa student Zarządzania?

Studia na tym kierunku obejmują wiedzę teoretyczną, ale ułatwiają również uzyskanie kompetencji niezbędnych do zarządzania firmą. Wiedza praktyczna w tym zakresie opiera się na umiejętności planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Jeśli chodzi o wiedzę teoretyczną, to studenci zarządzania stykają się z elementami ekonomii, prawa, psychologii oraz technologii informatycznej. Studiowanie na kierunku Zarządzanie umożliwia studentom także rozwijanie własnych predyspozycji, zdolności komunikacyjnych i umiejętności pracy zespołowej.

Dla kogo kierunek studiów Zarządzanie będzie odpowiedni?

Niestety Zarządzanie to nie jest kierunek studiów dla każdego, ponieważ wymaga od słuchacza posiadania pewnych cech osobowości i konkretnych umiejętności. Przede wszystkim studenci Zarządzania to osoby przebojowe, charyzmatyczne, a zarazem konsekwentne i stanowcze. Ułatwieniem w tego typu studiach, a następnie w karierze zawodowej, będzie analityczny umysł, dla którego nauki ścisłe nie stanowią żadnego problemu. Ponadto od studentów Zarządzania wymagana jest odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i tzw. wielozadaniowość.

Jakie zatrudnienie po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie?

Absolwenci studiów na tym kierunku mogą właściwie przebierać w ofertach pracy. Bez problemu powinni znaleźć zatrudnienie w działach HR i działach logistycznych firm z różnych branż, a poza tym w korporacjach, agencjach reklamowych, biurach nieruchomości oraz w sektorze IT. Jeśli chodzi o konkretny zawód to spełniają się oni w roli kadry zarządzającej, kierowników, menedżerów, team liderów oraz doradców biznesowych. Dobrą praktyką dla studentów Zarządzania jest zdobycie doświadczenia w zawodzie jeszcze w trakcie studiów, nawet jeśli ma to być tylko staż lub praktyka. Wiedzę można uzupełnić na studiach podyplomowych.

Studia na kierunku Zarządzanie – czy warto?

Odpowiedź brzmi – tak. Ukończenie studiów na kierunku Zarządzanie stawia przed absolwentem rynek pracy otworem, oferując szerokie perspektywy zawodowe i duże możliwości rozwoju. Zatrudnienie można znaleźć właściwie w każdej branży, tym bardziej, że specjaliści z tej dziedziny są nieustannie poszukiwani.

Kierunek Zarządzanie w WSEIZ

Wyższa Szkoła Zarządzania i Ekologii w Warszawie oferuje studia na kierunku Zarządzanie, którego ukończenie zapewnia uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu organizacjami, przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi oraz w kwestii ich funkcjonowania, rozwija pojęcia komunikacji i negocjacji, a także uczy diagnozowania i rozwiązywania problemów i zarządzania procesami. Uczelnia w ramach tego kierunku oferuje następujące specjalności:

  • Biznes międzynarodowy,
  • Grafika komputerowa i media społecznościowe,
  • Handel i usługi logistyczne,
  • Organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych,
  • Usługi gastronomiczne i dietetyka,
  • Hotelarstwo.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*