Stres menedżerski i kontrola emocji w pracy menedżera

Man at the office having a lot of work

Wielu menadżerów żyje w silnym stresie i nie potrafi sobie z tym radzić. Nie ma się temu co dziwić, bo jest to bardzo wymagający rodzaj pracy. Warto jednak rozwijać swoje umiejętności, w tym kontrolowanie emocji, aby nie zaczęły one nami kierować i nie wypalały naszego potencjału i energii do pracy oraz życia. Pomocne w tym będą kursy oferowane przez profesjonalne ośrodki szkoleniowe.

Menedżerowie jak służby specjalne

Szkolenie z kontrolowania emocji i stresu w pracy menedżera organizowane przez Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect to propozycja dla pracowników kadry zarządzającej, którzy chcą się nauczyć walczyć ze stresem i wypaleniem zawodowym. Szkolenie jest w 100% praktyczne; składają się na niego m.in. metodyka kształcenia emocjonalnego służb specjalnych, technika kontroli oddechu i tętna zapożyczona z rosyjskiego SPECNAZ-u, elementy ćwiczeń z zakresu psychotraumatologii oraz trening mentalny menedżerów. Diagnostyka stresu w trakcie szkolenia odbywa się przy zastosowaniu interaktywnej wersji Masek Mossadu. Ważną częścią treningu będzie także praca z wariografem.

Przebieg szkolenia

Przebieg szkolenia również jest nietypowy i różni się od sztampowych, teoretycznych szkoleń, jakich jest mnóstwo na rynku. Uczestnicy zostaną poddani symulacji stresowych warunków poprzez publiczne zadawanie zaskakujących i nieoczywistych pytań zadawanych przez doświadczonego wariografistę. Celem jest wywołanie u uczestnika szkolenia realnego stresu, złości i poczucia dyskomfortu. Trzeba się przygotować na trudne pytania dotyczące strefy moralnej, osobistej i zawodowej. Podczas badania zostanie również wykorzystany moduł animals horror (praca z wężami) w celu wywołania archetypowych reakcji stresu permanentnego. Po zakończeniu badania każdy uczestnik otrzyma szczegółową informację zwrotną. Dzięki temu będzie mógł stosować w praktyce metody antystresowe, które pozna w czasie szkolenia.

Cele szczegółowe treningu

Celem treningu dla menedżerów ma być udoskonalenie kontrolowania własnych reakcji fizjologicznych w sytuacjach stresowych. W czasie szkolenia wykorzystywane są elementy psychologii i nie tylko. Trener prowadzi zajęcia z uwzględnieniem metod maksymalizacji przyswajania nowej wiedzy i umiejętności, a efektywność wykonywania wszystkich praktyk będzie cały czas analizowana przy pomocy specjalistycznych matryc. W czasie kursu wykorzystywane zostaną urządzenia wariograficzne, matryce Deep Hide, maski izraelskiego Mossadu i nie tylko, a wykładowcą jest najlepszy polski psycholog, szkoleniowiec, mentalista oraz wariografista. Oferta Ośrodka Szkoleń i Informacji Effect  skierowana jest do menedżerów oraz pracowników kadry zarządzającej i jest to jedno z najlepszych tego typu szkoleń  w Polsce.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*