Co to jest ryzyko kredytowe i jak je zmniejszać?

ryzyko kredytowe_800x534

Chociaż zobowiązania kredytowe oraz pożyczki udzielane są na coraz bardziej atrakcyjnych i opłacalnych warunkach, a zasady podpisywanej umowy wydają się całkowicie bezpieczne, to jednak wciąż nie udaje się stworzyć produktu finansowego, który nie byłby obarczony ryzykiem. Ryzyko kredytowe występuje zarówno po stronie banku czy firmy pożyczkowej, jak i potencjalnych klientów tych instytucji. Czym właściwie jest i jak można rozpatrywać akceptowalne i to nieakceptowalne ryzyko? Czy udaje się wdrożyć procesy, dzięki którym jest ono zminimalizowane? Jeśli zastanawiasz się nad wzięciem finansowego wsparcia, przeczytaj koniecznie.

Co to jest ryzyko kredytowe?

Ryzyko kredytowe należy rozpatrywać w dwóch aspektach, ponieważ nie występuje ono jedynie po stronie instytucji, która udziela zobowiązanie finansowe, ale również jest zauważalne po stronie odbiorców tego rodzaju ofert.

O ryzyku w ramach współpracy z bankami czy instytucjami pozabankowymi mówi się przede wszystkim w ramach niewypłacalności i niewiarygodności przyszłych klientów. Właśnie dlatego banki za każdym razem weryfikują tzw. zdolność kredytową, a osoby ze złą historią kredytową raczej nie mają szans na współpracę. Podstawą jest wysokość dochodów, a w przypadku zobowiązań celowych także dodatkowe zabezpieczenie, jak wkład własny. Ryzyko minimalizowane jest także poprzez konieczność wykupienia dodatkowego ubezpieczenia.

Co istotne, im większa jest wartość zobowiązania, tym większe ryzyko kredytowe występuje. Ta sama zasada dotyczy okresu współpracy. Właśnie dlatego to w przypadku zobowiązań kredytowych zauważa się znacznie większe ryzyko kredytowe, aniżeli w przypadku pożyczek gotówkowych. Nic dziwnego, że instytucje pozabankowe, takie jak KredytOK oferują finansowe wsparcie na warunkach znacznie bardziej liberalnych, często bez dodatkowych zabezpieczeń czy weryfikacji zdolności finansowej. W przypadku takich zobowiązań ryzyko ewentualnej niewypłacalności minimalizowane jest poprzez niewielką wartość pożyczki oraz relatywnie krótki okres spłaty. Należy jednak mieć na uwadze, że ryzyko charakterystyczne jest nie tylko dla instytucji, która pożycza, ale również dla klientów.

Jak zaciągać bezpieczne zobowiązania bez ryzyka?

Nikt nie jest w stanie dać gwarancji w pełni bezpiecznego zobowiązania. Wszystko dlatego, że sytuacja na rynku finansowym zmienia się diametralnie, a wpływ na nią nie zawsze mają banki czy firmy pożyczkowe. Zmienna jest między innymi inflacja, stopy procentowe oraz oferta instytucji konkurencyjnych. Wszystkie te czynniki mają znaczenie, jeśli rozpatrujemy minimalizowanie ryzyka kredytowego.

Klient firmy pożyczkowej czy banku musi być świadomy podejmowania ryzyka nawet w tym minimalnym stopniu, jeśli decyduje się podpisać umowę o kredyt czy pożyczkę. Aby móc uzyskać optymalne zabezpieczenie, należy wybierać propozycje:

  • tylko instytucji z wieloletnim doświadczeniem na rynku,
  • tylko banków czy firm pożyczkowych o nieposzlakowanej opinii,
  • których umowa jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa, pozostaje w pełni czytelna, zrozumiała i nie zawiera tzw. kruczków prawnych,
  • których zasady spłaty zobowiązania są akceptowane i nie wywołają utraty płynności finansowej.

Polecamy:
Kiedy pracownik otrzymuje odprawę po odejściu z pracy?

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*