Restrukturyzacja – sposób na uniknięcie upadłości

sas-restrukturyzacje

W dzisiejszym klimacie gospodarczym nierzadko zdarza się, że przedsiębiorstwa doświadczają trudności finansowych. Dla tych, którzy są na skraju bankructwa restrukturyzacja może być alternatywną, a czasem lepszą opcją. Polega na ocenie dochodów, wydatków i zadłużenia firmy, a jej głównym celem jest uniknięcie upadłości oraz wypracowanie rozwiązania trudnej sytuacji dłużnika z udziałem wierzycieli. W tym artykule przeczytasz, w jaki sposób restrukturyzacja może być wykorzystana przez przedsiębiorców niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością jako skuteczne narzędzie zapobiegania upadłości i negatywnym konsekwencjom upadłości.

SAS Restrukturyzacje – pomoc w uniknięciu upadłości firmy

SAS Restrukturyzacje to doradcy restrukturyzacyjni, którzy pomagają firmom utrzymać się na powierzchni i umożliwiają im kontynuowanie działalności, gdy borykają się one z trudnościami finansowymi.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne restrukturyzacja to postępowanie, które służy uniknięciu ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy przez umożliwienie mu zawarcia układu z wierzycielami. Taki układ, czyli porozumienie z wierzycielami musi zostać następnie zatwierdzone przez Sąd.

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że sąd rozpatrujący wniosek o zatwierdzenie układu może tego odmówić. Dzieje się tak w sytuacji, gdyby układ skutkował pokrzywdzeniem wierzycieli. Prawa podmiotów, wobec których dłużnik ma nieuregulowane zaległości finansowe muszą być słusznie chronione i odpowiednio zabezpieczone.

Kto może skorzystać z restrukturyzacji?

Wiesz już, czym jest restrukturyzacja, pora dowiedzieć się, kto może skorzystać z tego rozwiązania. Restrukturyzacja jest dedykowana dla przedsiębiorstw, które są już niewypłacalne lub zagrożone utratą wypłacalności.

Zgodnie z ustawą Prawo restrukturyzacyjne, są trzy przesłanki  niewypłacalności:

  • pierwsza z nich to brak zdolności do regulowania swoich zobowiązań w sposób trwały
  • druga to zaległości przekraczające trzy miesiące (wówczas istnieje domniemanie niewypłacalności)
  • trzecia to przekroczenie przez sumę długów wysokości majątku spółki przez okres dłuższy niż dwa lata

Żeby przedsiębiorstwo mogło skorzystać z restrukturyzacji musi też mieć realny potencjał na kontynuowanie działalności gospodarczej i uniknięcie upadłości.

SAS Restrukturyzacje – jak wygląda postępowanie restrukturyzacyjne i jaką rolę odgrywa doradca?

Licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni, tacy jak zespół SAS Restrukturyzacje, w zależności od rodzaju postępowania mogą pełnić funkcję Twojego pełnomocnika, albo nadzorcy układu, nadzorcy sądowego lub zarządcy. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że doradca restrukturyzacyjny to stosunkowo nowy zawód. Funkcjonuje od 2016 roku, a żeby go wykonywać, należy uzyskać licencję, którą przyznaje Minister Sprawiedliwości.

Wróćmy jednak do samego procesu. Zaczyna się od przygotowania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Gdy zostanie ono otwarte konieczne jest sporządzenie spisu wierzytelności, a następnie przedstawienie propozycji układowych wierzycielom. Dalej przeprowadza się głosowanie nad zaproponowanym układem. Taki układ może przewidywać np. odroczenie terminu regulowania zobowiązań, ich karencję, czy ich rozłożenie na raty. Jeżeli wierzyciele na zgromadzeniu lub w pisemnym głosowaniu odpowiednią większością zgodzą się na układ, to sąd go zatwierdza, a następnie dłużnik musi go wykonać.

Jeżeli w Twojej firmie istnieje ryzyko niewypłacalności zgłoś się do kancelarii takiej jak SAS Restrukturyzacje. Eksperci między innymi pomogą opracować propozycje układowe z wierzycielami i plan restrukturyzacyjny.

Profesjonalne doradztwo prawne dla firm

Profesjonalne doradztwo prawne jest niezbędne przy rozważaniu restrukturyzacji firmy lub podczas podejmowania każdej innej kluczowej decyzji. Dostępne opcje rozwiązania trudności finansowych firmy są złożone i wymagają fachowej porady doświadczonego doradcy. Wsparcie zespołu SAS Restrukturyzacje może być dla przedsiębiorstw skutecznym sposobem na uniknięcie upadłości i wyjście z problemów finansowych.

Rozważając, czy restrukturyzacja jest właściwą opcją dla Twojej firmy ważne jest, aby zrozumieć różne rozwiązania, które można zastosować. Specjalista, który ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie w pomocy firmom w kłopotach pomoże podjąć najlepszą decyzję i przejść przez skomplikowany proces restrukturyzacji.

Czym są i gdzie znajdują zastosowanie wózki sanitarne?

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*