Prawo pracy – podstawy, które muisz znać

the-labour-code-3520806_960_720

Przepisy dotyczące pracy i zatrudnienia różnią się w zależności od kraju, a czasem nawet od miasta do miasta. Jednak jako właściciel małej firmy musisz znać podstawowe zasady prawa pracy, przynajmniej na poziomie podstawowym.

Zrozumienie, że prawo chroni prawa pracowników w zakresie płac, kwestii dyskryminacji, godzin pracy i rokowań zbiorowych, pomoże Twojej firmie uniknąć niepotrzebnych problemów związanych z pracą i potencjalnych procesów sądowych. W zrozumieniu może Ci pomóc renomowany adwokat prawo pracy. Znajdziesz go pod tym adresem: https://smadwokaci.pl/obszary-praktyki/prawo-pracy/, natomiast poniżej umieszczamy więcej informacji na temat tego zagadnienia.

Ochrona przed dyskryminacją a prawo pracy

Przepisy prawa pracy w Polsce ogólnie chronią pracowników przed bezprawną dyskryminacją. Oznacza to, że firmy nie mogą dyskryminować przy zatrudnianiu, awansowaniu lub zwalnianiu pracowników. Firmy nie mogą również dyskryminować ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, płeć, religię lub naród. Są to tak zwane klasy chronione. Niektóre państwa chronią także przed dyskryminacją ze względu na religię, orientację seksualną i tożsamość płciową.

Często najbardziej kontrowersyjną z tych chronionych klas jest religia. Prawo pracy wymaga, aby firmy podejmowały próby dostosowania przekonań religijnych swoich pracowników, chyba że spowodowałoby to utrudnienia dla firmy. Na przykład, jeśli masz żydowskich pracowników, mogą poprosić o pewne święta wolne od pracy. Jako pracodawca nie możesz odrzucić wniosku i powinieneś znaleźć innych pracowników, którzy w miarę możliwości będą mogli pokryć zmianę.

Odszkodowanie

Ustawa o uczciwych normach pracy to ustawodawstwo mające zastosowanie do większości pracowników. Zgodnie z tym prawem pracownikom należy na ogół płacić wynagrodzenie minimalne (w zależności od stanu, w którym mieszkają). Wymaga to również, aby pracownicy zatrudnieni co godzinę otrzymywali wynagrodzenie za godziny nadliczbowe (półtorej godziny), jeśli przepracują więcej niż 40 godzin tygodniowo. Reguły te różnią się nieznacznie w zależności od stanu i branży. Na przykład kelnerzy w restauracjach mogą otrzymywać wynagrodzenie znacznie niższe niż minimalne wynagrodzenie godzinowe, ale rekompensowane jest to napiwkami i opłatami serwisowymi, aby nadrobić różnicę. W niektórych miejscach płaca minimalna jest wyższa niż ustalona przez rząd.

Związki zawodowe

Rozwój związków zawodowych zmienił sposób, w jaki pracownicy postępują z pracodawcami. Pracownicy mają również swobodę tworzenia związków zawodowych w celu prowadzenia negocjacji zbiorowych z pracodawcami.

Aby utworzyć związek, pracownicy muszą się tak zorganizować, aby co najmniej 30 procent pracowników firmy zgodziło się na związek – nazwiska i podpisy pracowników są następnie przekazywane do odpowiedniej instytucji, która zweryfikuje podpisy i przeprowadzi tajne głosowanie pracowników, aby ustalić, czy większość chce związku zawodowego. Jeśli okaże się, że tak jest, pracownicy mogą swobodnie organizować swoje związki i wyznaczać przedstawicieli do negocjacji.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*