Jak prawidłowo napisać podanie do dyrektora szkoły?

green-chameleon-s9CC2SKySJM-unsplash

Zastanawiacie się jak powinno wyglądać podanie do dyrektora szkoły? Staracie się o przeniesienie dziecka do innej klasy albo chcecie aby mogło odbywać edukację domową ze względów osobistych? Każde z takich podań dotyczy innej kwestii, dlatego powinno być odpowiednio sformułowane.

Zawsze należy trzymać się oficjalnej formy i określić jasno cel pisanego podania. Jakie elementy warto zawrzeć w podaniu do dyrektora, aby przyniosło ono zamierzony skutek? Zajrzyj do poradnika i przekonaj się jakie to proste.

Co to jest podanie do dyrektora szkoły?

Nikomu nie trzeba tłumaczyć co to jest podanie. Jest to oficjalny dokument skierowany do urzędu albo innej instytucji państwowej, w celu przekazania ważnych informacji bądź skierowania do konkretnej osoby prośby o uwzględnienie konkretnych kwestii. Każde podanie posiada te same wspólne elementy, zawiera ton oficjalny i skierowane jest do konkretnej osoby, instytucji, firmy bądź urzędu.

Tutaj nie ma miejsca na sentymenty czy emocjonalne podejście do sprawy, całość podania powinna być napisana rzeczowo i konkretnie, opisując jedną wskazaną we wstępie sprawę. Podanie do dyrektora szkoły możemy sporządzić na komputerze, nie zapominając o własnoręcznym podpisie. Dziś odchodzi się już od pisania podań odręcznie, albowiem komputerowa wersja przyjęła się jako najbardziej oficjalna i czytelna forma oficjalnych pism.

Co jeszcze powinno zawierać podanie do dyrektora szkoły? Spójrzmy na gotowe wzory takich podań, a przekonamy się jak wiele wspólnych elementów się na nich znajduje. Mowa tutaj o dacie i miejscowości, skąd kierowane jest podanie, dokładnym adresie osoby piszącej oraz oficjalnym zwrocie do odbiorcy. Jak w każdym piśmie, także tutaj powinien znajdować się wstęp, rozwinięcie i zakończenie oraz oficjalny podpis osoby składającej podanie do konkretnej instytucji państwowej.

Czy dyrektor ma określony czas na odpowiedź po wpłynięciu podania?

Instytucje państwowe czy urzędy, gdzie często wpływają podania różnego typu, mają ściśle określony termin rozpatrzenia oficjalnych pism. W przypadku dyrektorów szkół nie ma takich wyraźnych przesłanek, mimo to zwykle określa się termin 14 bądź 30 dni na odpowiedź po wpłynięciu podania.

Warto zasięgnąć informacji w samej szkole i sprawdzić jakie zapisy znajdują się w regulaminie czy statucie szkoły, na ich podstawie dowiemy się jak długo będziemy oczekiwać na odpowiedź. Możemy także osobiście udać się do dyrektora z podaniem i przy składaniu zapytać się ile będziemy musieli oczekiwać na odpowiedź. Jest to najprostsza droga do załatwienia ważnej sprawy u dyrektora szkoły.

Czego nie powinny zawierać podania do dyrektora szkoły?

Ponieważ jest to pismo oficjalne, każde podanie do dyrektora szkoły powinno być sporządzone zgodnie z panującymi zasadami ortografii, interpunkcji i ogólnie przyjętego piśmiennictwa, aby nie zawierało żadnych rażących błędów.

Jeżeli mamy wątpliwości, czy dobrze napisaliśmy podanie, warto skonsultować się z kompetentną osobą, która takie dokumenty pisze na co dzień i poprosić ją o ewentualne sprawdzenie naszego pisma pod kątem jego poprawności językowej.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*