Pracujesz przy sztucznym oświetleniu? Czy należy Ci się jakiś dodatek?

1 (3)

Wydawać by się mogło, że skoro na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia swoim podwładnym odpowiednich warunków pracy, to każdy z nas może liczyć na dobrze przygotowane i doświetlone stanowisko pracy. Najlepiej wpływa na nas światło dzienne i to ono powinno być głównym oświetleniem każdego zakładu pracy.

Niestety jak się okazuje, praca przy świetle dziennym to w dzisiejszych czasach komfort, do którego nie wszyscy mają dostęp. Bardzo dużo osób swoje codzienne obowiązki musi wykonywać przy sztucznym świetle, co może odbić się negatywnym skutkiem na ich zdrowiu. Czy więc praca przy sztucznym oświetleniu jest zgodna z prawem? Czy możemy ubiegać się o jakieś dodatki do pensji z tytułu pracy w szkodliwych warunkach? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w poniższym artykule!

Praca przy sztucznym oświetleniu a przepisy

Zgodnie z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 ze zm.) pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom takie stanowiska pracy, w których jest stały dostęp do światła dziennego. Wyjątek od reguły stanowi przypadek, gdy jest to niemożliwe lub niewskazane ze względu na technologię produkcji. Oczywiście nie może o tym decydować samodzielnie, lecz powinien uzyskać zgodę państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, którą ten wydaje w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy. Wtedy też pracodawca może albo ograniczyć czas pracy w pomieszczeniach oświetlanych sztucznym światłem do czterech godzin lub postarać się o zgodę na wykorzystanie wyłącznie oświetlenia elektrycznego.

Jakie skutki niesie ze sobą praca przy sztucznym świetle?

Codzienna praca przy sztucznym świetle może odbić się negatywnym skutkiem na samym samopoczuciu oraz zdrowiu. Sztuczne światło szybciej męczy oczy oraz organizm, przez co możemy czuć się zmęczeni i ospali. Poza tym mogą występować problemy z oczami, z czasem nawet wzrok może się znacznie pogorszyć. Zła kondycja organizmu odbije się także na naszej pracy. Nasz organizm będzie pracował na zwolnionych obrotach, więc ciężko będzie nam się skupić. Dłużej będziemy wykonywać zadania i nawet nie zauważymy, jak gwałtownie spada efektywność i jakość naszej pracy.

Czy praca przy sztucznym oświetleniu upoważnia nas do dodatku do pensji?

Nie da się ukryć, że praca przy sztucznym oświetleniu jest szkodliwa dla naszego zdrowia. Czy to jednak upoważnia nas do tego, by oczekiwać od pracodawcy dodatku do pensji? Z reguły to pracodawca z góry określa stanowiska pracy, na których pracę uznaje się za wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych i osoby, które piastują te stanowiska, mogą ubiegać się o dodatek do wynagrodzenia. Dodatek ten przyznawany jest zwykle na czas określony i przysługuje tylko za ten czas, który był przepracowany w trudnych warunkach. Tak więc nie każdy, kto pracuje przy sztucznym świetle, może taki dodatek otrzymać, choć nic nie stoi na przeszkodzie, by się o taką ewentualność swojego pracodawcy zapytać.

Artykuł opracowana wspólnie ze stroną https://www.oswietlenie24h.pl

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*