Czy pracodawcy zrezygnują z home office?

praca-zdalna-mieszkanie

Pandemia sprawiła, że praca zdalna już na stałe zadomowiła się w niektórych zawodach, a pracodawcy coraz częściej dają pracownikom możliwość wyboru miejsca wykonywania obowiązków zawodowych. W lutym 2023 roku wprowadzono pracę zdalną do Kodeksu pracy, a część ekonomistów boi się, że zmiany mogą mieć negatywny wpływ na rynek pracy. Czy pracodawcy zrezygnują z home office?

Praca zdalna – zalety i wady

Większość pracowników preferuje home office ze względu na możliwość pracy z dowolnego miejsca (nie tylko z Polski, ale też nawet na zagranicznym wyjeździe) oraz brak nadzoru ze strony szefa. Takie rozwiązanie ma kilka wad. Efektywność wykonywanych zadań jest często niższa, a psychologowie zauważają, że wykonywanie pracy z domu zaburza granicę między życiem prywatnym a zawodowym.

Mimo to wiele osób decyduje się na home office, a dużą popularnością cieszy się wyprowadzka poza duże miasto. Okazuje się, że zdalna praca w Będzinie i innych, mniejszych miejscowościach jest jak najbardziej możliwa. Co więcej, takie rozwiązanie ma kilka zalet, a najważniejszą z nich są dużo niższe koszty życia. Oszczędności są znaczące – mniej zapłacimy nie tylko za wynajem mieszkania, ale też za usługi, żywność czy rachunki.

Zmiany w Kodeksie pracy związane z home office

W lutym 2023 roku Kodeks pracy został znowelizowany, a jedną ze zmian jest wprowadzenie do prawa pracy pojęcia pracy zdalnej. Home office wreszcie zostało uregulowane, a ustawodawca nałożył na pracodawcę oraz pracownika szereg praw i obowiązków. Zdaniem części ekonomistów zmiany nie są do końca korzystne, a część firm może wręcz całkowicie zrezygnować z home office. Czy faktycznie jest się czego obawiać?

Zgodnie z nowymi przepisami pracę zdalną można uzgodnić już na etapie podpisywania umowy o pracę, a pracodawca będzie miał obowiązek zapewnić home office niektórym pracownikom, np. kobietom w ciąży czy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 4. Ale to nie koniec, bo pracodawca będzie musiał zapewnić sprzęt do pracy zdalnej (włącznie z serwisem technicznym i konserwacją), a także pokryć koszty energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych oraz innych wydatków niezbędnych do wykonywania pracy.

Zmiany narzucają na pracodawcę dodatkowe obowiązki oraz koszty. Ich realizacja nie będzie zanadto czasochłonna, ale to wciąż konieczność przeznaczenia dodatkowych roboczogodzin na wypełnianie dokumentacji. Dużym problemem może być wyliczanie wysokości kosztów, jakie będzie musiał pokryć pracodawca. Z tego powodu wiele firm może mieć poważne opory przed zatrudnianiem pracowników na home office – przynajmniej do czasu, aż nowe przepisy przyjmą się na rynku pracy.

Kontrola pracownika na home office – nowe przepisy

Pracodawca zyska też dodatkowe prawa, a jednym z nich jest możliwość kontroli pracownika przebywającego na home office. Kodeks pracy jasno reguluje zasady, na jakich odbywa się taka kontrola. W jej trakcie można zbadać nie tylko przestrzeganie zasad BHP oraz regulacji związanych z ochroną danych, ale też trzeźwość pracownika. Przebieg kontroli ustala pracodawca, na podstawie regulaminu oraz zapisów porozumienia zawartego z pracownikiem. W razie wykrycia uchybień pracodawca może zastosować te same środki, co w przypadku tradycyjnej kontroli w miejscu pracy.

Praca zdalna a zmiany w prawie – jaki będzie ich wpływ?

Czy wprowadzenie rozbudowanych regulacji na temat pracy zdalnej faktycznie sprawi, że pracodawcy całkowicie zrezygnują z tej opcji? Na ten moment trudno odpowiedzieć na to pytanie, choć już teraz większość firm preferuje hybrydowy model pracy, który zakłada konieczność pojawiania się w biurze dwa lub trzy razy w tygodniu. Takie rozwiązanie cieszy się ogromną popularnością wśród pracodawców. Niestety w wyniku wprowadzonych zmian część firm może wręcz całkowicie ograniczyć pracę zdalną, by zmniejszyć koszty związane z rozliczaniem kosztów i prowadzeniem dokumentacji.

Praca w modelu hybrydowym nie odpowiada wszystkim pracownikom. W praktyce uniemożliwia ona zamieszkanie poza siedzibą pracodawcy, bo dojazdy do biura staną się nie tylko uciążliwe, ale też kosztowne. Mimo to są też ekonomiści, którzy zachowują daleko idący optymizm. Ich zdaniem popularność pracy zdalnej nie tylko nie zmaleje, ale wręcz wzrośnie, a nowe przepisy pozwolą skutecznie ochronić prawa pracowników. Jak będzie naprawdę? Przekonamy się o tym w ciągu najbliższych kilku lat!

Czym są i gdzie znajdują zastosowanie wózki sanitarne?
Jak zostać opiekunką osób starszych w Niemczech?

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*