Poszukiwanie pracy na różnych etapach życia

hands-information-magazine-6053

Poszukiwanie pracy na kolejnych etapach życia bardzo różni się od siebie. Wszakże priorytety i potrzeby pracowników zmieniają się wraz z wiekiem. Jak wygląda poszukiwanie pracy na rożnych etapach życia?

Młodzież i studenci szukający pracy

Młodzież oraz studenci to grupy społeczne, które dopiero co wkraczają na rynek pracy. Ich wymagania co do zatrudnienia są uzależnione od wykształcenia. Młodzież kieruje się przede wszystkim niskim skomplikowaniem potencjalnych obowiązków służbowych oraz niewielkimi zarobkami, zdolnymi pokryć drobne wydatki. Studenci oraz absolwenci mają nieco wyższe wymagania, gdyż oczekują znalezienia pracy w ramach kierunku studiów, który ukończyli. Obie grupy poszukują ofert pracy głównie poprzez Internet, m.in. za pomocą portalom poświęconym pracy jak Pracuj.pl.

Doświadczeni i dojrzali pracownicy

Osoby w wieku produkcyjnym to dojrzała i doświadczona grupa ekspertów. Przeważnie poszukują pracy wówczas, gdy przebranżawiają się, ich dotychczasowy pracodawca upadł bądź mają wysokie ambicje. Większość z nich doskonale radzi sobie z nowoczesnymi mediami, więc poszukują pracy poprzez Internet, jak i w ramach wykorzystania własnej sieci kontaktów i znajomości. Oczekiwania pracowników dojrzałych wobec rynku pracy są dość wysokie, jednak są z nimi doskonale zaznajomieni z racji, iż funkcjonują na nim od lat.

Osoby w wieku poprodukcyjnym

Seniorzy, emeryci i renciści przeważnie poszukują pracy, która pozwoli im uzyskać niewielkie wynagrodzenie zdolne pokryć podstawowe wydatki. Nie mają oni co do niej wysokich wymagań i najczęściej poszukują zatrudnienia w dobrze sprawdzonych miejscach: wśród sąsiadów, znajomych bądź w zakładach pracy, gdzie pracowali. Prace te mają niewielki stopień skomplikowania i bardzo często związane są z branżami powoli wymierającymi. Ich znajomość rynku pracy jest słaba, aczkolwiek wystarczająca do pokrycia ich potrzeb.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*