Ochrona środowiska potwierdzona certyfikatem

ekologia

Zarówno w świecie biznesu, jak i w obszarze jednostek administracji państwowej, a nawet organizacji typu non profit coraz większą rolę zaczyna odgrywać postawa wobec ochrony środowiska naturalnego. W związku z tym wiele organizacji decyduje się na wdrożenie certyfikowanych systemów, które potwierdzają ich proekologiczne działania. Poniżej przedstawię kilka najważniejszych systemów.

Aby poznać więcej szczegółów warto wziąć udział w odpowiednich szkoleniach ISO.

System Zarządzania Środowiskowego

Norma ISO 14001 opisuje szczegółowo wymogi tego systemu. Organizacja, która ją wdrożyła może spodziewać się nie tylko obniżenia poziomu zużycia energii, wody i surowców, ale też kosztów prowadzenia działalności. Dodatkowym efektem działania zgodnego z ISO 14001 jest spadek ilości powstających w przedsiębiorstwie odpadów i zanieczyszczeń.

System Zarządzania Energią

Szczegółowe wytyczne dotyczące gospodarki energią są zebrane w normie ISO 50001. Jej zasady przyczyniają się do ograniczenia aktualnego zużycia energii, a także zaplanowanie redukcji  poziomu w przyszłości. Wdrożenie ISO 50001 oznacza także zwiększenie udziału pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł, aby obniżyć stopień zanieczyszczenia środowiska.

Ekozarządzanie, czyli system EMAS

System Ekozarządzania i Audytu ma za zadanie mobilizować organizacje do ciągłego doskonalenia efektów działalności środowiskowej. Rejestracja w EMAS zobowiązuje do wykazania zgodności z aktualnymi wymogami prawnymi oraz wdrożenia systemu ekozarządzania według określonych wytycznych. Taka organizacja musi nieustannie doskonalić działania na rzecz ochrony środowiska oraz opublikować Deklarację Środowiskową. Aby poznać szczegóły warto skorzystać z dedykowanego szkolenia ISO. (https://szkolenia.bureauveritas.pl/)

Certyfikacja FSC

Forest Stewardship Council® (w skrócie FSC)  to niezależna organizacja pozarządowa, która stworzyła certyfikowany system wspierający  odpowiedzialną gospodarkę leśną. Certyfikacji FSC podlegają zarządcy lasów oraz producenci wyrobów drewnianych. Uzyskanie tego certyfikatu jest nie tylko działaniem chroniącym lasy, ale też ułatwiającym dostęp do rynków zbytu na całym świecie. Wdrożenie zasad FSC może też przyczynić się do wzrostu poziomu zaufania klientów oraz prestiżu organizacji.

1 odpowiedzi "Ochrona środowiska potwierdzona certyfikatem"

  1. Czy taki certyfikat pozwala na prowadzenie prac związanych z inwentaryzacją dendrologiczną i pracę przy projektach tego typu http://vitaarbor.pl/nasza-oferta/inwentaryzacje/. Wydaje mi się że przy tego typu pracach niezbędna będzie dodatkowa wiedza z zakrętu botaniki czy ornitologii ale doświadczenie praktyczne jest najważniejsze.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*