Uczelnie w Polsce – najchętniej wybierane uczelnie publiczne i niepubliczne

Adobe_Stock_153536288_800x534

[Artykuł sponsorowany]

Na studia decyduje się co roku mnóstwo osób. Przyszli studenci muszą wybrać nie tylko kierunek studiów, ale także uczelnię, na której będą się uczyć. Jednym z czynników mających wpływ na ich decyzję jest popularność uczelni – zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i regionalnej. Jakie uczelnie publiczne i niepubliczne cieszyły się w poprzednim roku akademickim największym zainteresowaniem kandydatów?

Najchętniej wybierane publiczne uczelnie w Polsce

Co roku Ministerstwo Edukacji i Nauki publikuje informację o wynikach rekrutacji na dany rok akademicki. Zainteresowane osoby mogą dzięki temu dowiedzieć się, jakie uczelnie cieszą się największym zainteresowaniem studentów. To może być z kolei pomocne w podjęciu decyzji o wyborze szkoły wyższej – najchętniej wybierane są uczelnie o dobrym poziomie kształcenia i atrakcyjnych programach studiów.

Jeśli chodzi o rekrutację do publicznych szkół wyższych, w roku akademickim 2020/2021 (zestawienie dotyczy studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich) najwięcej chętnych aplikowało na politechniki. Najwięcej osób (w przeliczeniu na jedno miejsce) wzięło udział w rekrutacji na Politechnikę Poznańską (6,6 osób na jedno miejsce). Niewiele mniejszą popularnością cieszyła się rekrutacja na Politechnikę Gdańską (6,5) czy Warszawską (6,3). Na kolejnych miejscach znalazła się Politechnika Łódzka (5,5), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (5,2) oraz Uniwersytet Wrocławski (5,1). Z kolei, jeśli porównamy ogólne liczby zgłoszeń kandydatów na daną uczelnię, to najwięcej osób złożyło aplikację na Politechnikę Warszawską (45 591) oraz na Uniwersytet Warszawski (43 425).

Niepubliczne uczelnie w Polsce: które cieszyły się największym zainteresowaniem ze strony studentów?

Podobne zestawienie MEiN przygotowało również w odniesieniu do uczelni niepublicznych. Według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów do poszczególnych szkół wyższych na stacjonarne studia I stopnia i studia jednolite magisterskie, najwięcej osób wybrało SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie. Na kolejnych miejscach znalazły się jednak uczelnie z grupy WSB – dominując w całym zestawieniu. Drugą najczęściej wybieraną uczelnią była Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku, trzecią – WSB w Poznaniu, na czwartym miejscu znalazła się natomiast WSB we Wrocławiu. Więcej o Grupie WSB można dowiedzieć się ze strony www.wsb.pl.

Z kolei, jeśli chodzi o studia niestacjonarne I stopnia i studia jednolite magisterskie, podium w całości należy do uczelni z grupy WSB. Najwięcej chętnych wzięło udział w rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, kolejne miejsca zajęły natomiast WSB we Wrocławiu i Gdańsku.

Oficjalne zestawienia publikowane przez ministerstwo są najlepszym źródłem informacji, jeśli chodzi o faktyczną popularność rekrutacji na uczelnie – z tego względu warto je brać pod uwagę przy wyborze szkoły wyższej.

 

 

 

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*