Kontrola czasu pracy nauczyciela

teacher-give-chance-to-students

Nauczyciel, jak to przedstawiciel każdego innego zawodu, ma obowiązek pracować przez 40 godzin w tygodniu. Niestety, w tym przypadku, określenie jasnych ram czasowych oraz wykonywanych przez niego zadań jest utrudnione. Charakter pracy wymaga nie tylko prowadzenia zajęć dydaktycznych, ale także innych czynności – prowadzonych również w domu. Jak zatem skontrolować czas pracy nauczyciela?

Pensum

Nazwą tą określa się wszystkie czynności prowadzone przez nauczyciela w szkole, a więc zajęcia dydaktyczne lekcyjne, pozalekcyjne, spotkania rad czy wywiadówki. Standardowo, liczba przepracowanych w ten sposób godzin waha się od 15 do 30 tygodniowo. Pozostały czas musi zostać spożytkowany w postaci szkoleń zawodowych i dokształcających, przygotowywania się do prowadzenia lekcji, oceniania sprawdzianów i innych. Rozliczanie pensum, choć można wskazać pewne niedogodności, jest stosunkowo proste. Liczy się to, co zostało zapisane w dzienniku zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Czasem zdarzają się kłopoty z określeniem miana „godziny” pracy nauczyciela. Czasami jest to faktycznie godzina zegarowa, a czasem tylko 45 minut. Wszystko zależy od rodzaju zajęć, jakich podjęła się dana osoba. Jednak podliczenie ogółu nie sprawia większych trudności. Niemniej, pensum zawsze będzie mniejsze niż te ustawowe, tygodniowe 40 godzin. Rozliczenie pozostałego czasu staje się już niemożliwe.

Karta Nauczyciela

Choć przepisy mówią o średnim, tygodniowym czasie pracy, Karta Nauczyciela jasno wskazuje, że w tego rodzaju pracy nie ma norm dobowych, a więc sumaryczny czas pracy może być respektowany bardzo elastycznie. Rozliczać się można tylko i wyłącznie z pensum. Nawet Inspekcja Pracy mówi o tym, że praca nauczyciela ma charakter zadaniowy, a więc nie można jej rozliczać tak, jak każdej innej działalności. Liczy się wykonywane zadanie, a nie poświęcona na to liczba godzin. Przyczynia się to do tego, że niektórzy nauczyciele muszą pracować przez 50 godzin w tygodniu, kiedy inni wyrabiają tylko 30.

Pewne szkoły starały się wprowadzić dzienne karty obowiązków nauczyciela, gdzie ten musiał wpisywać i rozliczać się ze swoich zadań – również tych poza szkołą. Zostało to uznane za sprzeczne z prawem i zaniechano tego typu działań. Z drugiej strony, nauczyciel ma prawo odmówić przejęcia niektórych zajęć edukacyjnych, jeśli uważa, że czas na nie poświęcony przekroczy te 40 godzin w tygodniu. Mowa tu przykładowo o zastępstwach. Takie sytuacje jednak nie zdarzają się, gdyż nauczyciel musiałby dokładnie wykazać, że liczba godzin przekracza dopuszczalną, a to jest z kolei bardzo ciężkie. Zatrudniony musiałby wtedy mieć faktyczne pensum równe lub bliskie 40 godzinom.

Rezultat pracy

Mówi się, że praca nauczyciela ma charakter zadaniowy. Z jednej strony, faktycznie tak jest. Z innej, ciężkie może być egzekwowanie jak najlepszego wykonywania swoich obowiązków. Te są sprecyzowane w sposób niezbyt szczegółowy i polegają na odpowiednim wypełnianiu dokumentacji oraz prowadzeniu wskazanych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Sama jakośćwykonywania tej pracy jest już drugorzędna. Najbardziej wartościową ocenę wystawiają nauczycielowi wyniki egzaminów jego uczniów. Jeśli te są zadowalające, wszystko jest w porządku. Gorzej, jeśli te są złe. W rażący sposób widać, że nauczyciel nie poświęca wskazanego czasu na pracę i przygotowywanie się do zajęć.

Jeśli jednak udowodni, że tak jest, po prawdzie nic nie można zrobić. Zwłaszcza w przypadku nauczycieli, którzy posiadają jakiś stopień wykształcenia zawodowego. Jest jeszcze jednak druga strona medalu. Z racji wykonywanej pracy, nauczyciel nie ma prawa do tzw. godzin nadliczbowych. Nawet ci najlepsi przedstawiciele zawodu, którzy całe życie poświęcają edukacji innych, a ich pracę ogranicza tylko sen, nie mogą się o nie starać. Niestety, Karta Nauczyciela każe traktować wszystkich równo – zarówno tych najlepszych, jak i najgorszych. Czy jest w tym sens? Nie bardzo. Dopóki jednak system oświaty wygląda tak, a nie inaczej – czasu pracy nauczycieli kontrolować się nie da.

Artykuł przygotowała strona controlsys.pl wdrażająca systemy kontroli czasu pracy również w placówkach oświatowych.

2 odpowiedzi "Kontrola czasu pracy nauczyciela"

  1. O ile się nie myle z tego systemu kontroli pracy korzysta serwis Preply, jak również posiadają oferty pracy dla nauczycieli polskiego w Szczecinie http://preply.com/pl/szczecin/oferty-pracy-dla-nauczycieli-języka-polskiego

  2. Jak interesuje was co się kryje za konkretną godziną i wydarzeniem to polecam wam tę zabawę http://znaczenie-godzin.pl/ :) Czasem wychodzą niespodziewane odpowiedzi.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*