Proces konstrukcji etapowej w nowoczesnym budownictwie

Przechwytywanie

Powszechnym trendem w budownictwie przemysłowym, szczególnie w przypadku dużych projektów, jest korzystanie z usług firmy projektowo-budowlanej. Integrując zarządzanie projektowaniem i budową w jednej organizacji, można uniknąć wielu konfliktów między projektantami i konstruktorami. W szczególności projekty będą dokładnie sprawdzane pod kątem ich wykonalności.

Jednak właściciel angażujący firmę projektowo-budowlaną musi zapewnić, że jakość wybudowanego obiektu nie zostanie poświęcona chęcią skrócenia czasu lub kosztów realizacji projektu. Również w tego typu procesie projektowania/budowy trudno jest skorzystać z konkurencyjnej oferty. W rezultacie właściciele muszą być stosunkowo wyrafinowani w negocjowaniu realistycznych i opłacalnych kontraktów budowlanych.

Jedną z najbardziej oczywistych zalet zintegrowanego procesu projektowania/konstruowania jest zastosowanie konstrukcji etapowej w przypadku dużego projektu.

W tym procesie projekt dzieli się na kilka etapów, z których każda może być zaprojektowana i wykonana w sposób rozłożony naprzemiennie. Po zakończeniu projektowania pierwszego etapu można przystąpić do budowy bez czekania na ukończenie projektu drugiego etapu itp. Jeśli zachowana zostanie właściwa koordynacja. całkowity czas trwania projektu można znacznie skrócić. Kolejną zaletą jest wykorzystanie możliwości zastosowania podejścia „pod klucz”, zgodnie z którym właściciel może przekazać całą odpowiedzialność firmie projektowej/konstrukcyjnej, która dostarczy właścicielowi ukończony obiekt spełniający specyfikacje wydajności po określonej cenie.

Profesjonalni Kierownicy Budowy

W ostatnich latach nowy rodzaj kierowników budowy oferuje profesjonalne usługi od początku do zakończenia projektu budowlanego. Ci kierownicy budowy w większości pochodzą z szeregów firm budowlanych lub generalnych wykonawców, którzy mogą, ale nie muszą, pełnić podwójną rolę w służbie właścicielom. W każdym razie właściciel może polegać na usługach jednego profesjonalnego specjalisty, który zarządza całym procesem budowy. Jednak, podobnie jak firmy sprzed kilkudziesięciu lat, niektórzy właściciele doceniają kierowników budowy, a inni nie. Wkrótce niektórzy właściciele odkrywają, że kierownicy budowy również mogą próbować chronić swój własny interes zamiast interesu właścicieli, gdy stawka jest wysoka.

Dla wszystkich zaangażowanych w proces budowlany powinno być oczywiste, że strona, od której wymaga się wyższego ryzyka, wymaga większych nagród. Jeśli właściciel chce zaangażować firmę na podstawie niskich opłat zamiast ustalonych kwalifikacji, często dostaje to, na co zasługuje – lub jeśli właściciel chce, aby generalny wykonawca poniósł koszty niepewności budowy, takie jak warunki fundamentów, cena kontraktu będzie wyższa, nawet jeśli do osiągnięcia porozumienia umownego zostanie zastosowana konkurencyjna oferta. Bez wzajemnego szacunku i zaufania właściciel nie może oczekiwać, że kierownicy budowy mogą osiągnąć lepsze wyniki niż inni profesjonaliści. Dlatego właściciel musi zrozumieć swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, które chce przypisać sobie i innym uczestnikom procesu.

Artykuł powstał we współpracy z: cermont.pl

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*