Komu właściwe przysługuje zwrot podatku z zagranicy?

16877612-mmmain

Obecnie po granicami naszego kraju pracuje bardzo spora grupa naszych obywateli. Jest to bardzo smutna informacja, ponieważ nasi rodacy muszą na codzień radzić sobie z rozłąką z rodziną. Dodatkowo na tym, że nasi rodacy wykonują pracę za granicą traci także całe nasze Państwo, ponieważ nasi rodacy nasilają budżet innego Państwo i dlatego nasze Państwo powinno robić wszystko, aby zmniejszać liczbę osób pracujących poza granicami naszego kraju.

Jednak w tym artykule skupimy się na istotnym przesłaniu do wszystkich pracujących za granicą, które jest związane z tym, że wszyscy pracujący za granicą mogą uzyskać zwrot podatku. W całej Europie i w Stanach Zjednoczonych obowiązują równie podobne przepisy podatkowe jak w naszym kraju. Pracownikowi wykonującemu pracę pobierana jest z pensji zaliczka na podatek dochodowy i właśnie ten zapłacony podatek może odzyskać po każdym przepracowanym roku. Osoby pracujące za granicą powinien mieć na uwadze to, że w niektórych krajach podatek naliczany może być zawyżany i dlatego powinniśmy walczyć o zwrot podatku zapłaconego za granicą.

Co jest podstawą zwrotu podatku?

Podstawą w zwrocie podatku zapłaconego za granicą jest to, że nasza praca była legalna, czyli świadczona była na podstawie zawartej umowy. Obok zawartej umowy ważny jest też fakt, że podatek został faktycznie opłacony. Fakt zapłacenia podatku możemy potwierdzić drukiem otrzymanym z urzędu skarbowego, który potwierdza rozliczenie się z urzędem. Innym dokumentem może być zaświadczenie od naszego pracodawcy odnośnie wysokości odprowadzonego podatku dochodowego. Jeżeli nie posiadamy powyższych dokumentów to musimy skorzystać z innych możliwości dochodzenia tego, że byliśmy zatrudnienie i należy się nam zwrot podatku.

Nasze zatrudnienie możemy udowodnić na przykład kontaktując się naszym pracodawcą i poprosić go o wystawienie nam zaświadczenia, które nazywa się kartą podatkową. W uzyskaniu stosownych zaświadczeń mogą pomóc nam wyspecjalizowane firmy, które zajmują się zwrotami podatku za pracę za granicą. Dlatego jeśli byliśmy pracownikami zatrudnieni legalnie to przysługuje nam zwrot podatku zapłaconego za granicą.

Co dalej?

Jeżeli posiadamy stosowną dokumentację to należy przystąpić do złożenia wniosku o zwrot zapłaconego przez nas podatku. Czynności związane z uzyskaniem zwrotu podatku możemy również zlecić wyspecjalizowanej firmie.

O czym należy pamiętać w uzyskiwaniu zwrotu podatku zapłaconego za granicą

W uzyskiwaniu zwrotu podatkowego należy pamiętać o terminach, czyli jak w dany kraju rozumie się rok podatkowy, ponieważ nie we wszystkich krajach jest identycznie jak w Polsce. Przykładowo rok podatkowy w Irlandii trwa tak samo jak w Polsce, ale w Wielkiej Brytanii za rok podatkowy przyjmuje się okres od 6 do 5 kwietnia następnego roku. Istotną rzeczą w przypadku zwrotu podatku jest to, że możemy ubiegać o zwrot zapłaconego podatku nawet kilka lat wstecz. Przykładowo:

  • Wielka Brytania do 5 lat wstecz,
  • Holandia do 5 lat wstecz,
  • Niemcy do 2 lat wstecz,
  • Irlandia do 3 lat wstecz,
  • Standy Zjednoczone do 3 lat wstecz.

Interesujesz się zwrotem podatku z zagranicy? Na stronie https://www.tax-pol.pl/ uzyskasz wszystkie potrzebne informacje w tej kwestii.

Polecamy:
Praca bez doświadczenia w Holandii – czy to możliwe?

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*