Wrażliwość a kariera zawodowa – w jakich zawodach pomaga, a w jakich przeszkadza? Rozmowa z Panem Bronisławem Urbasiem – psychoterapeutą.

psychological-counsel

- Na co we współczesnym świecie powinno zwracać się uwagę przy wyborze ścieżki kariery zawodowej?

Wybór drogi zawodowej jest zazwyczaj oparty na określeniu predyspozycji danej osoby. Taka analiza pozwala pomóc kandydatowi wybrać profesję, w której jego cechy charakteru, temperament połączony z wiedzą, będą owocowały efektywnością, poczuciem spełnienia i zadowolenia.

- W takim razie, w którą stronę kierować powinny osoby określone jak wrażliwe?

Najogólniej mówiąc, wrażliwość powiązana jest z empatią i duchowością, stąd osoby wrażliwe znakomicie realizują się we wszystkich zawodach, gdzie głównym celem i przesłaniem jest pomoc i wsparcie drugiego człowieka. Takie predyspozycje jak umiejętność wczuwania się w emocje i nastroje drugiej osoby, pożądane są w zawodach coacha, psychoterapeuty czy nauczyciela. Umiejętność właściwego odczytania emocjonalności drugiej strony, stanowi klucz w tego typu profesjach.
Jednocześnie wrażliwość utożsamiana jest z kreatywnością. Tutaj otwiera się cała gama zawodów artystycznych. Profesji, gdzie można spełniać się twórczo, jak pisarstwo, dziennikarstwo, malarstwo, zajęcia związane z fotografią, architekturą i wiele innych. Wszystkie te zawody charakteryzuje potrzeba samodzielności w realizowaniu zadań. Myślę, że ten rodzaj nazwijmy wolności, pozwala na kreatywne spełnianie się na polu zawodowym.

- W jakich zawodach zatem nie odnajdzie się osoba z ponad przeciętną wrażliwością?

Jak wspomniałem, osoby takie powszechnie uznawane są introwertyczne. Dlatego też, trudniej będzie im funkcjonować uczestnicząc na co dzień w działaniach zespołu. Osoby wrażliwe są bardziej podatne na bodźce zewnętrzne. Pośpiech, potrzeba szybkich zmian, podjęcia natychmiastowych decyzji to środowisko, w którym osoby takie nie do końca mogą się odnajdywać. Na podstawie doświadczeń zawodowych w kontaktach z osobami wrażliwymi, twierdzę, że presja czasu i wielozadaniowość nie są sprzymierzeńcami w pracy zawodowej. Myślę, że również rutyna w wykonywaniu obowiązków zawodowych, codzienna powtarzalność tych samych zadań działa na osoby wrażliwe w sposób hamujący. Mówiąc o konkretnych branżach mam na myśli na przykład sektor finansowy, urzędniczy czy przemysłowy.
Pragnę zaznaczyć, że w chwili obecnej pozwalam sobie generalizować. Za etykietą osoby wrażliwej stoi za każdym razem inny człowiek, o właściwej tylko jemu strukturze psychicznej.

- Czy w związku z tym ważne jest określenie wrażliwości stając przed faktem wyboru zawodu?

Myślę, że określenie własnych preferencji w takim momencie jest faktem kluczowym. Wykonywanie zawodu zgodnego z naszym charakterem, temperamentem, talentami rzutuje z jednej strony na naszą efektywność, poczucie spełnienia ale i zadowolenie. Jednocześnie daje możliwość rozwoju powodowaną nie zewnętrznym przymusem, ale wewnętrzną chęcią. To również szansa na odniesienie sukcesu na polu zawodowym, co stanowi niewątpliwą wartość i cel do którego dąży współczesny człowiek. Niestety mylne, niewłaściwe wybory rodzą frustracje, nierzadko prowadząc do gabinetu psychoterapeuty. Za etykietą osoby wrażliwej stoi za każdym razem inny człowiek, o właściwej tylko jemu strukturze psychicznej. Z tego względu niezwykle istotne jest, aby każdy nauczył się praktykować sztukę introspekcji i myślenie krytyczne.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*