Innowacyjna rekrutacja – lekarstwem na niedobory siły roboczej

career-3449422_1280

Niedobory siły roboczej zakłóciły tradycyjne strategie zatrudniania na długo przed pandemią, wykazując niewiele oznak zakończenia. Obecne niedobory siły roboczej i zmniejszające się doświadczenia kandydatów pokazują jeden wspólny trend: nadmiar dostępnych stanowisk bez wystarczającej liczby kandydatów do ich obsadzenia.

W odpowiedzi na obecne braki w zatrudnieniu stanowiska, które tradycyjnie uważano za pracę warunkową, przekształcają się w stanowiska pełnoetatowe, pozostawiając pozyskiwanie talentów z nowymi rolami do wypełnienia i szarymi obszarami dla potrzeb rekrutacyjnych.

Strategie zatrudniania ekspertów

Innowacyjna rekrutacja proponowana przez firmy takie jak Agencja pracy Fast Service może poprawić nie tylko doświadczenie kandydata, ale także retencję pracowników. Przyjrzyjmy się kilku kluczowym strategiom zatrudniania, aby rozwiązać problemy związane z niedoborem siły roboczej, aby przyciągnąć i zatrzymać cenne talenty.

Zwiększenie retencji pracowników

Inwestowanie w utrzymanie kandydatów jest podstawową strategią rekrutacyjną, która:

• zwiększa efektywność zatrudniania,
• zmniejsza odpływ członków zespołu,
• utrzymuje motywację i produktywność pracowników.

Posiadanie kompleksowej strategii retencji pomaga organizacjom przyciągnąć najlepsze talenty, zatrzymać wartościowych pracowników, zmniejszyć rotację i obniżyć koszty. Ostatecznie taktyka ta przyczynia się również do ogólnej wydajności i wzrostu organizacji.

Zaangażuj pasywnych kandydatów

Łączenie się z istniejącą bazą danych i reklamy skierowane do biernych osób poszukujących pracy to strategie, które mogą prowadzić do lepszych możliwości zatrudnienia. Proaktywny proces rekrutacji, który stale dodaje kandydatów do potoku, pozwala budować i utrzymywać bazę talentów specyficzną dla Twojej organizacji.

Niezależnie od obecnych wakatów, proaktywna strategia, która pielęgnuje i przekształca pasywnych kandydatów w aktywnych kandydatów, zapewni Twojej organizacji przewagę konkurencyjną.

Rozwiń strategie pozyskiwania kandydatów

Stosowanie strategii, takiej jak social sourcing, oznacza korzystanie z różnych sieci społecznościowych w celu identyfikowania kandydatów i łączenia się z nimi w preferowanych przez nich kanałach. Zbadaj potrzeby swoich kandydatów, aby dowiedzieć się, które kanały działają najlepiej i jak się z nimi kontaktować.

Organizacje mogą również korzystać z sieci pracowników, aby dotrzeć do potencjalnych kandydatów i wysoce zaangażowanych talentów. Dzięki częstemu łączeniu się z nowymi sieciami stale budowane potoki talentów działają w celu przyciągnięcia pasywnych kandydatów na przyszłe stanowiska.

Zwiększ konwersję kandydatów

W nowoczesnym środowisku rekrutacyjnym wspieranie doskonałego doświadczenia kandydata ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia udanych rekrutacji. Skupienie się na zaangażowaniu i uproszczenie doświadczenia kandydata może skrócić czas potrzebny na wypełnienie przejrzystej, odpowiedzialnej komunikacji. Doskonałe doświadczenie kandydata pozwala Twojej organizacji zrobić świetne pierwsze wrażenie, zwiększając motywację kandydatów do przyjęcia otwartego stanowiska lub skierowania swoich współpracowników do Twojej firmy.

Polecamy:
Odpowiednie gospodarowanie odpadami – czy Twoja firma robi to dobrze?v

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*