Czym jest indywidualne konto bankowe – czyli mikrorachunek podatkowy

indywidualne-konto-bankowe

Każde przedsiębiorstwo oraz podatnicy mają obowiązek odprowadzania należnych podatków VAT, PIT, czy też CIT do właściwego Urzędu Skarbowego. Od początku stycznia 2020 roku w życie weszły nowe przepisy regulujące sposób wpłaty tych rachunków. Od 1 stycznia obowiązuje usprawnienie dotyczące indywidualnych kont bankowych, czyli mikrorachunków. Co to jest i co powinniśmy wiedzieć na ten temat? 

Czym jest mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunek podatkowy to specjalny rachunek bankowy, na który od 1 stycznia 2020 roku należy wpłacać należności z tytułu podatków CIT, PIT oraz VAT. Indywidualne konto bankowe zostało stworzone dla każdego podatnika i płatnika posiadającego PESEL lub NIP oraz  prowadzącego lub też nie działalność gospodarczą. Oznacza to, że jeden podatnik posiada swój własny, osobny rachunek, do wpłat wszystkich podatków VAT, PIT, czy też CIT. Jeśli podatnik nie posiada numeru PESEL i NIP, to w takim przypadku powinien posiadać identyfikator podatkowy. Natomiast, jeśli podatnik oczekuje na przyznanie takiego numeru, to należności z tytułu podatku powinien on uiścić na mikrorachunek odpowiedniego urzędu skarbowego.

Jak sprawdzić swój mikrorachunek podatkowy?

Każdy z nas, podatników może sprawdzić swój indywidualny rachunek podatkowy. Wystarczy tylko, że wejdziemy na stronę internetową, na której Ministerstwo Finansów udostępnia możliwość sprawdzenia informacji o rachunku podatkowym. Możemy to zrobić w dowolnym momencie, jeśli tylko mamy dostęp do Internetu. Oczywiście wygenerowanie numeru mikrorachunku jest bezpłatne i możemy go uzyskać podając nasz numer PESEL lub też NIP. Pesel wprowadzamy w sytuacji, gdy podatnik jest osobą fizyczną która:

  • nie prowadzi działalności gospodarczej,
  • nie jest zarejestrowana do VAT.

Z kolei na podstawie NIP zostanie wygenerowany numer indywidualnego rachunku podatkowego dla tych podatników, którzy

  • prowadzą działalność gospodarczą lub są podatnikami VAT,
  • są płatnikami podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub/ i zdrowotne

Nasz mikrorachunek podatkowy możemy również sprawdzić w urzędzie skarbowym. Pamiętajmy, aby obowiązkowo wygenerować swój indywidualny numer konta bankowego, ponieważ wcześniejsze rachunki bankowe, na które dokonywało się wpłat z tytułu podatków CIT, PIT i VAT z dniem 31 grudnia 2019 przestały funkcjonować. Co więcej, mikrorachunek podatkowy służy również w celu wpłaty należności z tytułu nieopodatkowanych należności budżetowych takich jak odsetki za zwłokę w zapłacie podatków, czy też za koszty związane z upomnieniem.

Jak wygląda mikrorachunek podatkowy? 

Numer indywidualnego rachunku podatkowego spełnia wszelkie standardy NBR oraz IBAN, czyli Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego. Standard NBR i IBAN używane są w obrocie krajowym i dotyczą sposobu, w jaki numerowane są rachunki bankowe. Mikrorachunek składa się z 26 znaków. Na początku znajduje się liczba kontrolna LK. Następnie wartość 10100071, która jest stała dla każdego rachunku podatkowego podatkowego i wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP. Następnie, znajduje się wartość 222, która również jest stała, z tym że wskazuje na numer uzupełniający w NBP. Kolejna część to cyfra 1 jeśli posłużyliśmy się numerem PESEL lub cyfra 2, w przypadku, gdy użyliśmy NIP-u. Końcowa część numeru to właśnie PESEL lub NIP oraz zera.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*