Ile mam czasu na korektę deklaracji PIT i jak tego dokonać?

Homme en vacances avec un ordinateur

Zdarzają się sytuacje, w których podatnik musi zmienić coś, w złożonej już do organów podatkowych deklaracji podatkowej. W takim wypadku, jedyną formalnie poprawną formą wprowadzenia poprawek, czy zmian, jest przygotowanie oraz złożenie tak zwanej korekty deklaracji. Warto zastanowić się kiedy należy ją złożyć? I w jaki sposób składa się korektę deklaracji PIT? Tak, aby nie narazić się na negatywne konsekwencje błędów lub zminimalizować ich skutki.

Jak złożyć korektę deklaracji?

Ze względu na konieczność uporządkowania dokumentów oraz posiadania w pełni spójnych informacji, ustawodawca przewidział, że złożenie deklaracji korekty powinno jak najmniej różnić się od złożenia pierwotnej deklaracji PIT. Dlatego, aby złożyć korektę PIT podatnikowi wystarczy ten sam rodzaj formularza, którego używał do swojego zeznania podatkowego (pod warunkiem, iż błąd nie polegał na błędnym wyborze formularza). Wypełnia się go ponownie, zaznaczając w odpowiednim miejscu, że celem przygotowania i złożenia druku księgowego jest tym razem korekta deklaracji PIT.

Korekta deklaracji PIT – jak to działa?

Korekta deklaracji, to w dużym uproszczeniu, złożenie poprawnego dokumentu na nowo. W tym miejscu warto podkreślić, że korekta to nowy, pełny, poprawiony dokument. Powinna więc zawierać wszelkie niezbędne w danym PIT informacje, z uwzględnieniem wprowadzanych zmian, czy poprawek. Nie prawidłowym jest więc złożenie korekty, polegającej na uzupełnieniu tylko kwestii podlegających poprawce. W przypadku prawidłowego złożenia oraz przyjęcia przez organ korekty, będzie ona jedynym dokumentem, na podstawie którego organ pobiera informacje. Oznacza to, że poprzedni dokument w pewnej fikcji „znika” i nie są one zestawiane łącznie. Przesłanie korekty polegającej wyłącznie na poprawieniu błędu spowodowałoby więc, powstanie wielu braków w deklaracji PIT podatnika. W przypadku, jeżeli zobowiązanie podatkowe obliczone na podstawie korekty jest większe niż pierwotne, należy je niezwłocznie zapłacić, uzupełniając o odpowiednie odsetki.

Termin na złożenie korekty deklaracji PIT

Konieczność wprowadzenia zmian do deklaracji podatkowej może być podyktowana różnymi czynnikami. Od błędów w popełnionych w pierwotnie wypełnionym zeznaniu, aż po otrzymanie nowych informacji, czy dokumentów. Dlatego, nie można jednoznacznie określić jednego prawidłowego terminu na złożenie korekty. Z założenia, wszelkie nieścisłości należy uzupełnić lub poprawić jak najszybciej. Ustawodawca stara się doceniać podatników, którzy sami odnajdują swoje błędy – więc z założenia mogą oni złożyć korektę zawsze. Jednak od tej zasady zostały przewidziane pewne wyjątki, takie jak np. wszczęte już postępowanie kontrolne przez odpowiednie organy podatkowe. W takim wypadku mogłoby bowiem dochodzić do sytuacji, że dopiero po wykryciu błędu przez fiskusa podatnicy mogli by chcieć coś poprawiać.

Podsumowanie i rekomendacje

Jak widać, korekty deklaracji PIT mogą być składane z różnych powodów oraz w różnych terminach. Ustawodawca przewidział konieczność wprowadzania korekt lub po prostu czynnik ludzki, który może prowadzić do błędów. Dlatego, umożliwia zmianę deklaracji poprzez jej korektę. Niemniej zawsze winny być przygotowane z odpowiednią starannością w należytym, możliwie najkrótszym terminie.

Polecamy:
CIT-8 – co warto wiedzieć?

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*