Franczyza – plusy i minusy

Render of a Franchising Concept.

Franchising, czyli popularna franczyza to model biznesowy polegający na zawarciu umowy pomiędzy dwoma podmiotami – franczyzobiorcą a franczyzodawcą. Celem współpracy jest osiąganie korzyści przez obie strony, które decydują się na współpracę. Najprostszym rozumieniu franchising oznacza specyficzny system sprzedaży towarów, usług lub technologii. Najistotniejszym elementem tej formy biznesowej jest to, że franczyzodawca w ramach zawartej umowy przekazuje franczyzobiorcom prawo, ale i obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z jego koncepcją. W zamian za taki przywilej franczyzobiorca ma prawo obowiązek zarazem korzystać z nazwy handlowej, znaku towarowego lub usługowego, know – how, technologii, metod oraz szeregu innych mniej lub bardziej istotnych kwestii.

franczyza0

Jest to jeden z popularniejszych form prowadzenia działalności, który posiada wiele zalet. Niestety, jak to zwykle bywa zalety to nie wszystko bowiem franczyza posiada także wady. Jakie są plusy i minusy franczyzy dowiecie się w naszym artykule

Plusy franchisingu z perspektywy franczyzobiorcy:

 • Relatywnie niski wkład kapitałowy w porównaniu do rozpoczęcia działalności w tej samej branży na indywidualnych zasadach – chodzi o to, że franczyzobiorca nie ponosi kosztów związanych z wytworzeniem znaku towarowego, prowadzenia działań marketingowych, stworzenia know-how,
 • Obniżenia ryzyka związanego z podjęciem przez franczyzobiorcę działalności gospodarczej – dzięki rozpoznawalności marki franczyzobiorca nie ponosi tak dużego ryzyka,
 • Gotowe i sprawdzone rozwiązania – także zmniejszają ryzyko biznesowe,
 • Wsparcie ze strony franczyzodawcy – franczyzobiorca ma możliwość korzystania z wiedzy i doświadczeń firmy, która posiada stabilną pozycję na rynku. To z kolei może wpływać większą stabilność interesu i bezpieczną perspektywę przychodów także niedługo po rozpoczęciu działalności.

Plusy franchisingu z perspektywy franczyzodawcy:

 • Większa liczba kanałów dystrybucji – dzięki temu franczyzodawca jeszcze bardziej umacnia swoją pozycję na rynku, zwiększa rozpoznawalność i penetruję dogłębniej segment rynku, w którym działa. Z tym związany jest także rozwój marki, która dzięki nowym filiom jest jeszcze bardzie popularna,
 • Wejście na nowe i nieznane rynki – w ten sposób franczyzodawca przerzuca odpowiedzialność znalezienia nowych klientów na franczyzobiorcę,
 • Brak konieczności zarządzania personelem – jest to doskonały sposób na uniknięcie zatrudniania wielu ludzi. Ten obowiązek spoczywa na franczyzobiorcach, którzy zmuszeni są zatrudniać pracowników w firmach franczyzowych.

Minusy franchisingu z perspektywy franczyzobiorcy:

 • Brak samodzielności w prowadzeniu biznesu – franczyzobiorca zmuszony jest do korzystania z znaku towarowego, logo, modelu biznesowego, wiedzy i doświadczeń, receptur oraz pomysłów franczyzodawcy,
 • Ograniczona samodzielność w podejmowaniu decyzji – w tym aspekcie także franczyzobiorca zmuszony jest konsultować wszystkie pomysły z franczyzodawcą i czekać na jego zgodę,
 • Wysoki poziom kontroli – franczyzobiorca musi stawiać na wysoką jakość oferty, ze względu na częste kontrole ze strony franczyzodawcy. Ten z kolei dba o swój wizerunek więc prowadzi nadzór nad swoimi filiami,

Minusy franchisingu z perspektywy franczyzodawcy:

 • Utrudnione zarządzanie siecią– rozrzucenie punktów w różnych lokalizacjach może utrudniać kontrolę i zarządzanie nimi. Powodem tego mogą być chociażby różnice kulturowe występujące w konkretnych miejscach. Franczyza stawia natomiast na standaryzację,
 • Ryzyko osłabienia wizerunku – franczyzobiorca poprzez niespełnianie norm i standardów franczyzodawcy może wpływać na negatywne postrzeganie całej marki,
 • Nieuczciwe wykorzystanie otrzymanej wiedzy – franczyzodawca udostępnia franczyzobiorcy marki, zdobytej wiedzy, wypracowanych doświadczeń, miejsca na rynku oraz grona klientów. Istnieje szansa, że po wygaśnięciu takiej umowy franczyzobiorca wykorzysta otrzymane informacje,

Franczyza to dla wielu przedsiębiorców pomysł umożliwiający bardzo szeroką perspektywę rozwojową. Z drugiej jednak strony trzeba także pamiętać, jakie ma ona wady. Taki model biznesowy nie każdemu może się podobać. Warto znać różne punkty widzenia i uniknąć wielu nieprzyjemnych konsekwencji.

2 odpowiedzi "Franczyza – plusy i minusy"

 1. Prowadzę sklep jako franczyzobiorca firmy Lucart, prowadzę sklep motoryzacyjny. Współpraca układa się świetnie, są bardzo pomocni przy promocji biznesu.

 2. Również jestem franczyzobiorcą Lucart, aczkolwiek dopiero zaczynam. Co do cen to na pewno są najniższe, szczególnie na akumulatory i olei…

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*