Własny biznes


Render of a Franchising Concept.

Franczyza – plusy i minusy

Franchising, czyli popularna franczyza to model biznesowy polegający na zawarciu umowy pomiędzy dwoma podmiotami – franczyzobiorcą a franczyzodawcą. Celem współpracy jest osiąganie korzyści przez obie strony, które decydują się na współpracę. Najprostszym rozumieniu franchising oznacza…