Faktoring dla firm – czy to się opłaca?

83e895af2ce00f46b30d329cb36bfc76

Twoja firma często narażona jest na powstawanie zatorów płatniczych ze względu na długie terminy płatności faktur? Teraz możesz temu zapobiegać, korzystając z faktoringu dla firm. Wyjaśniamy, czym on jest i co można z nim zyskać, a także przyglądamy się jego kosztom.

Faktoring w finansowaniu działalności firmy – na czym polega?

Usługa jak faktoring daje przedsiębiorcom możliwość finansowania faktur. Na czym polega faktoring? Dochodzi wtedy do wypłacania pieniędzy za wystawione faktury – najczęściej w terminie 24 godzin i w wysokości do 90% kwoty na fakturze.

Za pomocą faktoringu przedsiębiorca może więc szybko uzyskać pieniądze, nawet jeżeli na fakturze znalazła się informacja dotycząca dłuższego terminu płatności.

Odpowiedź na pytanie, jak księgować faktoring, będzie głównie zależeć od jego formy. Pełny faktoring polega na wyksięgowaniu należności i zaksięgowaniu wpłaty od faktora. Z kolei w przypadku faktoringu niepełnego należność pozostaje w księgach do momentu spłaty. Księgowanie jest wtedy podobne do księgowania umów kredytowych.

Co możesz zyskać z faktoringiem?

Dla wielu firm faktoring jest bardzo korzystną opcją, by zachować płynność działalności gospodarczej. Może być on używany w transakcjach prowadzonych krajowo, ale też w przypadku międzynarodowych umów.

Jeśli firma działa w branży, w której stosowane są długie terminy płatności, wówczas faktoring może dać jej natychmiastowy dostęp do środków, by poprawić jej płynność finansową. W efekcie firma może wtedy działać sprawniej, łatwo pokrywać pojawiające się koszty i zmniejszyć ryzyko.

Warto też wskazać, że można skorzystać z faktoringu z ubezpieczeniem należności, który dodatkowo podwyższa bezpieczeństwo działalności. Wtedy firma faktoringowa zapewnia klientowi ochronę w razie niewypłacalności kontrahenta.

Ponadto faktoring obejmować może też dodatkowe usługi dla przedsiębiorców, na przykład monitorowanie należności, windykację należności, sprawdzanie kontrahentów.

Jakie są koszty faktoringu?

Faktoring jest usługą płatną, natomiast jej ceny będą zależały od różnych zmiennych. Jak obliczyć koszt faktoringu?

Pod uwagę bierze się przede wszystkim limit faktoringu, prowizje dla firmy faktoringowej, a także kwotę faktury. Firmy faktoringowe wykorzystują różne metody rozliczeń, między innymi mogą stosować z góry wskazaną kwotę zryczałtowaną lub wyliczać ją procentowo.

Warto skontaktować się z firmą faktoringową efaktor.com.pl, aby dowiedzieć się, jakie będą koszty faktoringu.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*