Dlaczego warto skorzystać z usług architekta?

getty92291965-56a02dd63df78cafdaa06d0f

Architekt należy do grona elitarnych, wysoko cenionych zawodów- zarówno ze względu na szacunek ze strony społeczeństwa, jak i ze względu na wysokość zarobków, jakie można uzyskać wykonując ten właśnie zawód. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem nauka dająca przygotowanie i uprawnienia do wykonywania tego zawodu jest długa i pracochłonna, to dodatkowo samo wykonywanie obowiązków architekta wymaga wysiłku, zarówno intelektualnego, jak i fizycznego. O niesłabnącym zainteresowaniu usługami architekta niech świadczy fakt, że popyt na usługi tego fachowca nie spada, a kolejki do polecanych specjalistów spokojnie sięgają nawet kilku miesięcy. Dlaczego więc praca architekta jest tak ceniona? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie poniżej.

Jakie obowiązki należą do architekta?

Zanim architekt właściwie zacznie wykonywać swoje obowiązki, jest zobowiązany do poznania wszelkich praw z dziedziny prawa budowlanego, które jasno określa zasady warunkujące prawidłowe budownictwo. Oprócz samego projektowania budynków do zadań architekta należą min. sprawdzanie zgodności projektu z planem zagospodarowania przestrzennego, wykonanie projektu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie niezbędnej adaptacji fundamentów, dokładne sprawdzenie konstrukcji budynku w zakresie dostosowania do lokalnych warunków, a także dostosowanie instalacji i przyłączeń, wykonać grafikę oraz nanosić bieżące poprawki w projekcie, a także zadbać o niezbędną dokumentację, taką jak oświadczenie inwestora o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, uzyskać niezbędne opinie, informację BIOZ, czyli Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia. Nietrudno więc zauważyć, że praca architekta nie ogranicza się jedynie do wykonania projektu mieszkania czy domu, ale również zachowanie dbałości o całość realizacji projektu, zwłaszcza w zgodzie z normami i wiedzą techniczną, a także prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Jakie predyspozycje powinien mieć kandydat na architekta?

Jak mówi architekt w Gliwicach, idealny kandydat na stanowisko architekta powinien przede wszystkim posiadać ścisły umysł, a także posiadać predyspozycje techniczne, które ułatwiają zarówno sensowne rozplanowanie wszystkich pomieszczeń budynku, włącznie z sensownym zaplanowaniem wszystkich niezbędnych instalacji. Chociaż wydaje się, że architekt wykonuje swoje obowiązki głównie przy biurku czy blacie kreślarskim, to jednak nadzór realizacji jego projektu wymaga często obecności bezpośrednio na miejscu budowy. Właśnie z tego powodu architekt jest mobilny i często znajduje się poza biurem.

Zarobki architekta

Według danych średnie miesięczne wynagrodzenie wykształconego architekta oscyluje na poziomie około 3500 złotych brutto. Pensja doświadczonego architekta może przewyższać nawet 6000 złotych brutto, jednak ostateczna wysokość zarobków uzależniona od stażu pracy, doświadczenia, a także miejsca pracy i płacy, jaką ono oferuje. Warto dodać, że praca architekta, choć ceniona nie jest przeznaczona dla każdego- przed podjęciem nauki umożliwiającej zatrudnienie warto jest zastanowić się, czy praca ta jest idealna dla nas.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*