Dlaczego każde przedsiębiorstwo powinno się zaangażować w proces oczyszczania i uzdatniania wody?

main_chanie_distilled_spring_water

Wobec niedoborów wody nękających świat, brak wody stał się jednym z największych zagrożeń stojących przed społeczeństwem- co czyni uzdatnianie wody jednym z głównych celów rozwoju przemysłu w XXI wieku. Dlatego rządy zaczęły opracowywać nowe projekty i technologie w celu złagodzenia skutków niedoboru wody dla świata.

Takie projekty i technologie obejmują transfery wodne, odsalanie, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków. W przeciwieństwie do reszty, oczyszczanie ścieków stanowi trwałe krótkoterminowe i długoterminowe rozwiązanie problemu niedoboru wody. Połączenie różnych rodzajów rozwiązań powoduje, że można coś zaradzić na obecny stan rzeczy, dlatego każde przedsiębiorstwo i fabryka powinno się przyłączyć się do ogólnoświatowego procesu uzdatniania wody – wszakże wszyscy z wody korzystamy.

Proces oczyszczania ścieków i uzdatniania wody

Proces ten musi być podzielony na różne etapy leczenia w celu zapewnienia dobrej jakości wody w klasie sanitarnej. Wstępny etap procesu obróbki wykorzystuje duże ekrany filtracyjne, które usuwają duże stałe materiały nieorganiczne, takie jak papier, plastik i metal. Po tym następuje usunięcie żwiru i mułu. W etapie pierwotnym ścieki są przekazywane przez zbiornik sedymentacyjny, gdzie cząstki stałych cząstek materiału organicznego usuwa się wskutek ciężaru osadzającego się na dole zbiornika. Powstały osad pierwotny jest następnie przekazywany do środka zbiornika, gdzie jest zatężany i odprowadzany do dalszego oczyszczania.

Następnie ścieki ulegają procesowi biologicznemu, znanemu jako proces osadu czynnego, który wykorzystuje naturalnie występujące mikroorganizmy do rozbicia rozpuszczonych i zawieszonych organicznych substancji stałych. Ustalone ścieki trafiają do zbiorników napowietrzających, gdzie powietrze jest wdmuchiwane do wody, aby dostarczyć tlenu pobudzającego wzrost mikroorganizmów. Te mikroorganizmy następnie zużywają zanieczyszczenia organiczne i składniki odżywcze w ściekach. Z zbiorników napowietrzających mieszanka ścieków i mikroorganizmów jest przenoszona do zbiornika wtórnego, gdzie biomasa osiada na dnie zbiornika i zatęża się jako szlam.

Oczyszczone ścieki są następnie przekazywane do zbiornika, w którym odbywa się trzeci etap znany jako uzdatnianie wody. Na tym etapie stosuje się specjalne środki do usuwania wszelkich patogenów biologicznych obecnych w oczyszczonych ściekach, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. W niektórych przypadkach to powtarza się więcej niż jeden raz, jeśli oczyszczone ścieki są ponownie wykorzystywane do celów takich jak nawadnianie roślin uprawnych lub gdy mogłyby dojść do bliskiego kontaktu z ludźmi. Po zakończeniu wszystkich procesów powstaje ponownie słodka woda, gotowa do użycia.

Korzyści

Proces uzdatniania wody nie tylko wytwarza czystą wodę wielokrotnego użytku, ale także ma potencjał do uzyskania wielu innych korzyści. Ma potencjał do zmniejszenia produkcji odpadów, wytwarzania energii przez zbiór metanu oraz możliwości produkcji naturalnego nawozu z odpadów zbieranych przez ten proces.

Materiały potrzebne do opracowania artykułu dostarczył nam serwis http://www.klarsan.pl

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*