Czym się różni księgowy od doradcy podatkowego? Jakie mają obowiązki?

free-accounting-software

Doradca podatkowi i księgowy to zawody zaufania publicznego. Przedstawiciele tych dwóch profesji  mają bowiem dostęp do danych finansowych przedsiębiorstw. W pewnej części ich uprawnienia pokrywają się.

Co łączy oba zawody?

Obaj mogą np. przyjmować dokumenty księgowe i sprawdzać ich poprawność, drukować księgi gospodarcze i przygotowywać deklaracje podatkowe.Dodatkowo doradca podatkowy może udzielać porad podatkowych, a księgowy pomagać przy wypełnianiu i składaniu zeznań i deklaracji podatkowych. To także doradca podatkowy jest podmiotem prowadzącym postępowania podatkowe przed organami skarbowymi oraz składającym ewentualną skargę na podatnika w sądzie administracyjnym. Zajmuje się on również pozyskiwaniem funduszy unijnych.

Kwalifikacje zawodowe a zmiana ustawy z 2014 roku

Prowadzić księgi rachunkowe jeszcze kilka lat temu mogły tylko osoby posiadające certyfikat księgowy i wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub doradców podatkowych. Certyfikaty takie były wydawane przez Ministra Finansów na wniosek osób fizycznych, które posiadały pełnię praw publicznych, nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi praz przestępstwa skarbowe. Musiały one posiadać także minimum dwuletnią praktykę w księgowości, wykształcenie co najmniej średnie oraz zdać egzamin sprawdzający kwalifikacje. Doradcą prawnym mogą natomiast w tej chwili zostać natomiast osoby niekarane, korzystające z pełni praw publicznych, posiadające wykształcenie wyższe i zdany egzamin na doradcę podatkowego. Muszą one odbyć najpierw dwuletnią praktykę zawodową i złożyć odpowiedni wniosek w okresie najpóźniej 3 lat od zdania egzaminu. Obecnie na mocy ustawy z 2014 deregulującej te zawody – każdy może zajmować się księgowością podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Część księgowych jednak dalej powołuje się na uzyskane  wcześniej certyfikaty i uprawnienia.

Wymagania, uprawnienia

Doradcom podatkowym są stawiane wyższe wymagania, ale posiadają oni też dużo większe uprawnienia niż księgowi. Zaletą korzystania z ich usług jest fakt, iż mają oni obowiązek nieustannego doszkalania się w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych. Są więc na bieżąco ze wszystkimi zmianami w polskim prawie, co niestety zawsze zdarza się w przypadku księgowych. Posiadając tak rozbudowaną wiedzę i doświadczenie, doradca podatkowy może swoim klientom doradzać jak optymalizować podatki, prowadząc przy tym ich sprawy księgowe, a niejednokrotnie  także kadry i płace.

Pomocne narzędzia zawsze aktualne

W prowadzeniu spraw księgowych pomóc może przykładowy program do wystawiania faktur. W chwili obecnej na rynku dostępny jest szeroki ich wybór. Jednymi z najpopularniejszych są programy  “Small Business” i “Small Business Handel”. Przeznaczone są one dla działalności gospodarczych zwolnionych z podatku VAT, wystawiających paragony fiskalne oraz rachunki. Są one bardzo proste w obsłudze i pozwalają na szybkie wystawienie klientom paragonów.

Poza tym doradca podatkowy, w przeciwieństwie do księgowego, ponosi całkowitą odpowiedzialność za podatki i księgowość danego przedsiębiorstwa. Składa bowiem w Urzędzie Skarbowym swoje pełnomocnictwo. Każda kontrola skarbowa odbywa się więc w Kancelarii doradcy Podatkowego. Jest on reprezentantem firmy przez organami skarbowymi, sądem oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkie działania doradców podatkowych objęte są także obowiązkiem ubezpieczenia OC. Objęci są oni tajemnicą zawodową, z której zwolnić może jedynie decyzja sądu (podobnie jak w przypadku adwokata lub radcy prawnego).

1 odpowiedzi "Czym się różni księgowy od doradcy podatkowego? Jakie mają obowiązki?"

  1. Jest spora różnica między doradcą a księgowym. My korzystaliśmy w firmie z doradcy finansowego jakiś czas ale szybko zrozumieliśmy, że wykonanie całej pracy i tak jest po naszej stronie. Nie mówiąc już o odpowiedzialości. Zmieniliśmy doradce na biuro http://www.mrwallet.pl. Teraz na przestrzeni czasu widzę, że to był dobry ruch z naszej strony.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*