Czym jest BDO?

20220212172737_g3066ccec5ed30d4e5c658ae5f7ac1518d06abdd63f5fcb282d0addd8cd9a28a471e15ec88f6a0b893fb3410780702033ca0f853eced8ca6071ad77644b9f4372_640.jpg

Dbanie o ochronę środowiska to bardzo ważna kwestia. Szczególne znaczenie ma właściwe zagospodarowanie odpadów przez przedsiębiorstwa. Ważne jest to, aby stworzyć optymalny system, który pozwoli opracować reguły korzystne dla otoczenia. Dobrym rozwiązaniem jest BDO, czyli specjalna Baza Danych Odpadowych.

Czym jest BDO?

BDO to Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Jest to specjalny system elektroniczny, który został opracowany przez ministerstwo środowiska. Ma on na celu ewidencję odpadów wytwarzanych przez przedsiębiorstwo. Od 1 stycznia 2020 roku rejestracji podlegają wszystkie działalności, które produkują odpady po opakowaniach, na liście są także firmy, które obracają opakowaniami.

System został wprowadzony, aby walczyć z mnożącymi się odpadami i zrównoważyć gospodarkę odpadami.

Kto musi się rejestrować w BDO?

Obowiązek rejestrowania się do BDO dotyczy większości przedsiębiorstw, zarówno tych małych jak np. zakłady fryzjerskie jak i większych firm. Dokładna lista podmiotów, które podlegają rejestracji jest dostępna w art. 50 ustawy o odpadach. Obsługa BDO nie należy do trudnych.

Zalecenia BDO

Zalecenia związane z wywozem odpadów BDO jest dość intuicyjne. Przedsiębiorca posiadający odpady musi wystawić specjalne karty przekazania odpadów, na których znajdują się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące rodzaju produktu, jego wagi i kod odpadów. Dane te umieszcza się po zalogowaniu w systemie BDO.

Kiedy wprowadzi się dane do systemu, on sam pokaże karty do wybranych firm przewozowych, które po zatwierdzeniu karty przyjeżdżają po odbiór do danego miejsca i przewozi je do danego miejsca składowania lub utylizacji. Każda z czynności jest oznaczona w specjalnym systemie BDO od momentu wystawienia karty aż do wywiezienia śmieci. Każde działanie jest monitorowane.

BDO najważniejsze informacje 

Warto zaznaczyć, że w aktach prawnych zawarta jest także lista podmiotów, które nie podlegają rejestracji. Na liście między innymi znajdują się osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne, które nie są przedsiębiorcami, a wykorzystują odpady własne do różnych potrzeb oraz wytwórcy odpadów komunalnych czy odpadów związanych z pojazdami. Wpisowi do rejestru BDO nie podlegają także rolnicy, którzy gospodarują na obszarze większym niż 75 ha.

Wpisując się do BDO należy zachować terminy wymagane prawem. zgodnie z ustawą jeśli działalność podlega wpisowy, przedsiębiorca musi go uzyskać przed rozpoczęciem. Należy także zdawać sobie sprawę, że rejestracja może trwać nawet miesiąc i to tylko wtedy, gdy wniosek był kompletny i wypełniony w poprawny sposób.

Ponadto warto zaznaczyć, że od wszelkich decyzji urzędowych można się odwołać do kolegium odwoławczego w terminie do 14 dni od doręczenia decyzji odmownej. Wpis do rejestru BDO wiąże się z koniecznością opłaty sięgającej 100 zł dla mikroprzedsiębiorstw oraz 300 zł dla wszystkich pozostałych podmiotów.

BDO to innowacyjny i bardzo praktyczny system. Wszedł on w życie w 2018 roku, jednak wielu przedsiębiorców nie jest do końca zorientowanych w zawiłościach jego działania. W razie problemów warto skorzystać z samouczków i wskazówek dostępnych na stronach internetowych. Do kwestii BDO należy podejść poważnie i kompleksowo, ponieważ w przeciwnym razie można narazić działalność na duże konsekwencje.

Artykuł przygotowany przy współpracy z EMEF- usługi BHP i BDO

Polecamy:
Busy do Holandii i Niemiec – jak wybrać najlepszego przewoźnika?

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*