Czy pracownik też może zapłacić odszkodowanie?

legal-advisor-vacancies

Decydując się na podjęcie pracy, niezależnie od formy zatrudnienia oraz umowy, jaka wiąże nas z pracodawcą powinniśmy mieć świadomość zasad, które obowiązują obie strony. Zasady te, zebrane w jeden zbiór tworzą Kodeks Pracy, czyli zbiór zasad wspólnej współpracy, a także określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, co czyni porządek w relacjach zawodowych. Choć do tej pory wydawało się, że z pomocy radców prawnych czy nawet prawnych instytucji dbających o respektowanie prawa pracy korzystali tylko pracownicy, to jednak jest to tylko stereotyp.

Prawo pracy

Nie bez znaczenia prawo pracy określa zasady działania dla dwóch stron- pracownika i pracodawcy. W przepisach zawartych w tym zbiorze znaleźć można zasady jasno określające prawa przysługujące pracownikom z tytułu podjęcia pracy, takie jak prawo do urlopu wypoczynkowego, dni ustawowo wolnych, okresu chorobowego czy ustania umowy o pracę. Pracodawca jednak jest chroniony przez Kodeks Pracy, na wypadek różnych nieplanowych sytuacji, takich jak zerwanie stosunku pracy przez pracownika czy nie spełnienie przez niego podstawowych obowiązków zawartych w umowie.

Odszkodowanie dla pracodawcy- tak czy nie i w jakich przypadkach?

Chociaż zdecydowanie częściej można usłyszeć o przypadku, kiedy to pracownik otrzymuje od swojego przełożonego odszkodowanie, to jednak odwrotne sytuacje również mają miejsce. W jakich przypadkach pracownik winien jest uregulować odszkodowanie na rzecz swojego szefa? Podstawowym zdarzeniem jest rażące nie wykonanie swoich obowiązków, co przekłada się chociażby na straty przełożonego, brak wykonania obowiązków jasno określonych w umowie czy narażenie na uszczerbek na zdrowiu lub życiu swoim czy współpracowników. Choć o takich sytuacjach nie słyszy się zbyt często, to jednak niestety nadal mają miejsce. Pracownicy często znajdują się pod wpływem alkoholu, niemalże prowokując wypadek lub niewłaściwie obsługują podstawowe urządzenia czy maszyny pracownicze.

Nieszczęśliwe wypadki

Osobną kwestią, w której może być ukarany właśnie pracownik jest spowodowanie wypadku w pracy z własnej winy. Związane jest to najczęściej z miejscem pracy, w którym wykorzystuje się specjalne urządzenia czy maszyny, jak chociażby wózki widłowe. Po odbyciu szkolenia BHP każdy pracownik posiada pełną odpowiedzialność za swoje miejsce pracy i stwarzając zagrożenie dla siebie lub innych skazuje siebie na karę i zobowiązania różnego typu wobec swojego przełożonego.

Odszkodowania

Najczęściej spotykaną formą zadośćuczynienia, zarówno dla pracownika jak i przełożonego jest odszkodowanie w formie pieniężnej. Jego wysokość oraz forma zapłaty określana jest zazwyczaj na drodze sądowej, jednak w chwili kiedy ukarany nie ureguluje należności, może spodziewać się kolejnych kosztów związanych z windykacją. Są to trudne sprawy, które nie zdarzają się często, jednak warto podejmować próby polubownego porozumienia się i zakończenia konfliktu, co ułatwi nam zakończenie stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą.

Gdzie szukać pomocy?

Kancelarie udzielające pomocy prawnej w odszkodowaniach i windykacji istnieją w każdym większym mieście. Godną polecenia kancelarią jest Kancelaria Prawa Gospodarczego przy ulicy ul. 11 Listopada 59/2 w Bielsku-Białej , której specjalnością są porady prawne, windykacja, oraz odszkodowania.

Polecamy:
https://www.kariera24.info/szkolenia-pracownika-pracodawcy/

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*