Bezpieczeństwo a wózki widłowe: czego dowiesz się na kursie?

forklifts-4247665_960_720

Każdego roku około 25 procent zgonów związanych z wózkami widłowymi jest spowodowanych przewróconym wózkiem widłowym. Inne wypadki związane z wózkami widłowymi prowadzą do poważnych obrażeń i szkód – a wielu z nich można całkowicie uniknąć.

Aby zmniejszyć ryzyko wypadków, przedstawiamy garść najważniejszych wskazówek dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa w trakcie użytkowania wózka widłowego, a wszystkich jeszcze bardziej zainteresowanych poszerzaniem wiedzy na ten temat zachęcamy do wejścia na stronę www.kursy-szeliga.pl .

Tylko wykwalifikowani operatorzy!

Tylko osoby, które otrzymały odpowiednie szkolenie, autoryzację i licencję, mogą obsługiwać urządzenia do transportu materiałów, takie jak wózki widłowe.

Codzienne kontrole

Aby utrzymać prawidłowe działanie i zmaksymalizować bezpieczeństwo wózka widłowego, wózki widłowe powinny być dokładnie sprawdzane przed każdą zmianą, łącznie z wykonywaniem wyznaczonych codziennych kontroli bezpieczeństwa. Problemy należy niezwłocznie zgłaszać kierownikowi zmiany, a wózek należy usunąć z eksploatacji jeśli wykazuje jakiekolwiek oznaki dysfunkcji.

Planowanie w zależności od środowiska pracy

Przed rozpoczęciem jazdy wózkiem widłowym operator powinien sprawdzić zaplanowaną trasę pod kątem zagrożeń lub przeszkód. Luźne materiały na podłodze powinny zostać odsunięte, aby stworzyć czystą ścieżkę. Przy przenoszeniu wyznaczonego ładunku należy porównać materiały co do wysokości wózka widłowego. Płyty mostowe i rampy załadunkowe powinny być sprawdzane, aby mieć absolutną pewność, że poradzą sobie z łączną wagą i szerokością wózka widłowego i ładunku. Przeszkody takie jak rampy, tory kolejowe i windy powinny być użytkowane bez pośpiechu, powoli i prawidłowo. Należy unikać uderzeń, dziur, mokrych obszarów i ostrych zakrętów – jeśli to możliwe, preferowana jest alternatywna, łatwiejsza trasa.

Utrzymanie stabilności obciążenia

Przed podniesieniem ładunku operator powinien sprawdzić obciążenie pod kątem równowagi i stabilności. Ładunek powinien być jak najbardziej symetryczny i bezpieczny, z nisko położonym środkiem ciężkości i powinien być przenoszony możliwie jak najdalej od wideł, a nie na końcówkach – czyli dokładanie tak jak wskazują na to uprawnienia UDT. Podczas jazdy po rampach ładunek powinien być utrzymywany wyżej niż nadwozie wózka widłowego; rampy powinny wjeżdżać od przodu i zjeżdżw dół.

Nieprzekraczanie zdolności wózka widłowego

Aby zmaksymalizować bezpieczeństwo wózka widłowego, operator powinien znać ładowność podaną na tabliczce znamionowej i unikać przeciążania wózka. Przeciwwagi nie powinny być nigdy używane do zwiększania ładowności, która obejmuje wagę jakichkolwiek dodatków.

Odpowiednia widoczność

Aby zapewnić wyraźną widoczność do przodu, ładunek powinien być krótki i znajdować się nisko nad ziemią – jeśli widoczność jest ograniczona, wózek widłowy powinien być prowadzony powoli do tyłu, aby móc poprawić widoczność, z wyjątkiem jazdy w górę. Jeśli widoczność jest zmniejszona z powodu przeszkód, takich jak wysokie elementy lub zakręty, operator powinien zatrzymać się i potwierdzić, że jest bezpiecznie, zanim ruszy dalej.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*