Assessement i Development Center skuteczną metodą oceny pracowników

metoda-rekrutacji-ac-dc

Główną siłą napędową firmy są jej pracownicy. To dzięki nim odbywa się większość ważnych procesów czy transakcji. Jeśli biznes ma działać naprawdę efektywnie, to warto zadbać o dobranie najlepszych specjalistów w swoim fachu. Na wyborze dobrego kandydata się jednak nie kończy. Równie istotne jest bowiem dbanie o rozwój pracownika w całym okresie jego zatrudnienia. Zarówno do wybrania właściwej osoby, jak i dopasowania do niej odpowiednich ścieżek rozwoju, potrzebna jest ocena pracowników. Jakie metody najczęściej stosuje się w procesie oceny?

Ocena w rekrutacji i rozwoju

Do najbardziej popularnych, a zarazem najskuteczniejszych sposobów dokonywania oceny, należą Assessement Centre oraz Development Center. Tę pierwszą metodę stosuje się podczas rekrutacji, drugą natomiast podczas planowania rozwoju kadry. Sesje AC/DC w praktyce wyglądają dość podobnie, sprawdzają tylko nieco inne kompetencje. Ośrodki oceny i rozwoju prowadzone są przez tzw. asesorów, czyli odpowiednio wyszkolonych specjalistów HR. Osoby te pełnią rolę trenerów, przeprowadzając uczestników przez kolejne zadania Ich głównym zadaniem jest jednak dokonanie końcowej oceny branych pod uwagę kompetencji. Pod koniec sesji, kandydaci lub pracownicy otrzymują zwięzłą informację zwrotną, stanowiącą podsumowanie ich predyspozycji i kompetencji.

Metoda do zadań specjalnych

Ocena pracowników dokonywana przy pomocy Assessement i Development Center ma bardzo szerokie zastosowanie. Oprócz przeprowadzania tą metodą rekrutacji i opracowywania indywidualnych ścieżek szkolenia i rozwoju, można ją zastosować także do wyszukiwania menedżerów o dużym potencjale, planowania zasobów ludzkich oraz dokonywania oceny okresowej czy przesunięć w strukturze organizacyjnej. Ocenie podlegają najczęściej konkretne kompetencje kandydatów lub pracowników. Należą do nich szczególnie umiejętności, wiedza, osobowość, zdolności, sposób działania, zainteresowania czy nawet wyznawane zasady. Najbardziej liczą się tzw. indykatory (inaczej wyznaczniki behawioralne lub kotwice), czyli zachowania charakterystyczne przy posiadaniu danej kompetencji. To właśnie one decydują o zatrudnieniu kandydata lub o dalszej ścieżce rozwoju pracownika.

Całościowe ujęcie

Dlaczego metoda AC/DC jest tak chętnie stosowana do oceny pracowników? Prawdopodobnie wiąże się to z faktem, iż ośrodki oceny i rozwoju pozwalają na dokonanie całościowych i wielotorowych obserwacji zachowań uczestników. Przykładowo, gdy pracodawca chce zatrudnić eksperta w jakiejś dziedzinie, zwykła rozmowa kwalifikacyjna raczej nie wystarczy, by ocenić jego predyspozycje. Może ona być za to jednym z etapów sesji Assessement Center (chociaż nie musi). Trzon AC zawsze stanowią ćwiczenia symulacyjne. Polegają one na postawieniu uczestnika w takich sytuacjach, które na co dzień pojawiają się w życiu danej firmy.

Zadania z życia wzięte

Do popularnych ćwiczeń należy np. zadanie z poszukiwaniem faktów, w którym kandydat lub pracownik musi wykazać się umiejętnością znalezienia informacji potrzebnych do rozwiązania problemu. Uczestnicy często sporządzają także pisemną analizę przypadków, polegającą na dokonaniu analizy materiału naszpikowanego dużą ilością danych i informacji. Osoba rozwiązująca zadanie musi na ich podstawie znaleźć wyjście z konkretnego problemu organizacyjnego. Do innych ćwiczeń należą także wystąpienie (czyli przedstawienie wnioskowania na zasadzie prezentacji, zazwyczaj opierającej się o jedno z poprzednich zadań), odgrywanie ról czy też grupowa dyskusja.

Ocena pracowników za pomocą metody Assessement i Development Center to niezawodny sposób na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi. Przeprowadzenie sesji najlepiej zlecić dobrej firmie konsultingowej. Jedną z profesjonalnych agencji świadczących usługi HR, jest krakowska firma Advisory Group TEST Human Resources. Organizacja działa na rynku już od roku 1991 i przez ten czas zrealizowała ponad 10 000 projektów związanych z HR.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*