Apteczka pierwszej pomocy w miejscu pracy – czego nie może w niej zabraknąć?

kariera sanity

Pierwsza pomoc to natychmiastowe leczenie lub opieka nad osobą, która doznała urazu lub choroby do czasu uzyskania dostępu do dalszej zaawansowanej opieki lub powrotu do zdrowia.

Cele pierwszej pomocy są następujące:

  • zachować życie
  • zapobiegać pogorszeniu się choroby lub urazu
  • złagodzić ból, jeśli to możliwe
  • chronić poszkodowanego

Zapewnienie szybkiej i odpowiedniej pierwszej pomocy może zmniejszyć nasilenie obrażeń lub choroby, a w skrajnych przypadkach może oznaczać różnicę między życiem a śmiercią.

Rozwiązania bezpieczeństwa

Każde miejsce pracy ponosi prawną odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich przepisów pierwszej pomocy. Jeśli jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą lub przedsiębiorstwo musisz upewnić się, że miejsce pracy zapewnia pracownikom i wszystkim innym osobom uczestniczącym w twoim miejscu pracy dostęp do odpowiedniego sprzętu pierwszej pomocy. Dodatkowo musisz posiadać odpowiednią liczbę osób, które są przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy.

W zależności od kilku czynników, dokładna konfiguracja wyposażenia pierwszej pomocy oraz liczba przeszkolonych osób udzielających pierwszej pomocy będą się różnić. Czynniki te obejmują wielkość siły roboczej, lokalizację i ryzyko związane z charakterem wykonywanej pracy.

Opracowanie oceny ryzyka jest ważne, ponieważ pomoże określić wymagania dotyczące pierwszej pomocy. Powinno to obejmować konsultacje z pracownikami w celu uwzględnienia ich poglądów.

Przeszkoleni ratownicy pierwszej pomocy

Niezwykle ważne jest posiadanie wykwalifikowanych pierwszej pomocy w miejscu pracy. Aby zostać uznanym za osobę udzielającą pierwszej pomocy, osoba musi ukończyć albo akredytowane szkolenie krajowe, albo równoważny kurs szkoleniowy, który dał im umiejętności wymagane do udzielania pierwszej pomocy.

Zaleca się, aby jedna osoba udzielała pierwszej pomocy na każde 25 pracowników w miejscu wysokiego ryzyka, a jedna osoba udzielająca pierwszej pomocy każdemu 50 pracownikom w miejscu niskiego ryzyka. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w internecie.

Pierwsza pomoc w miejscu pracy – Kodeks postępowania.

Jeśli jednak miejsce pracy jest dzielone z innymi firmami lub jest jednym z kilku najemców w dużym budynku, takim jak centrum handlowe, istnieją inne drogi rozwiązania tej kwestii. Na przykład – zamiast szkolić własnych pracowników, możesz być w stanie skonsultować się z innymi podmiotami gospodarczymi i zarządem budynków, aby zapewnić swoim pracownikom dostęp do pierwszej pomocy.

Zestawy pierwszej pomocy

Przy apteczkach pierwszej pomocy konieczne jest, aby wszyscy pracownicy mieli dostęp do co najmniej jednej w miejscu pracy.

Zestaw pierwszej pomocy powinien zawierać wystarczające podstawowe wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy przy obrażeniach, możesz podpatrzyć o jakie chodzi na stronie Sanity.pl . Aby dowiedzieć się, jakie wyposażenie jest rzeczywiście potrzebne w apteczce, konieczna też będzie ocena ryzyka w miejscu pracy. Zestawy pierwszej pomocy mogą mieć dowolny rozmiar lub kształt, pod warunkiem, że są wystarczająco duże, aby pomieścić wszystkie niezbędne przedmioty.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*