50+ na rynku pracy. Bariery i korzyści z zatrudniania osób dojrzałych i starszych

praca50

Osoby po pięćdziesiątce to na rynku pracy grupa szczególna. Dla niej organizuje się w ostatnich latach dużo programów aktywizujących, poświęca rozwiązania legislacyjne, mające zaowocować zwiększeniem zatrudnienia w tej grupie wiekowej. Jak najdłuższe utrzymanie produktywności osób dojrzałych staje się koniecznością, ponieważ już za 25 lat prawie połowa Polaków będzie w wieku 50+. Oznacza to w praktyce również starszych podwładnych i kolegów z pracy.

Kto nie lubi 50+?

Wielu pracodawców zwalnia pracowników przed wejściem w ochronny okres przedemerytalny. Rzadko zauważają, że 50+ mogą być atutem dla całego zespołu czy firmy, skupiając się na popularnych stereotypach, przesłaniających ich rzeczywisty potencjał. Stereotypów takich jak te mówiące, że:

  • starsi pracownicy są gorzej wykształceni;
  • biorą masowo zwolnienia lekarskie;
  • z wiekiem rosną ich roszczenia;
  • są mniej wydajni, nie nadążają za technologiami i nie znają języków.

Stereotypy umacniane przez lata wyplenić jest niezwykle trudno. Wespół z jeszcze wciąż niewystarczającymi zachętami ze strony państwa, brakiem wsparcia psychicznego oraz panującym kultem młodości, sprawiają, że 50+ na rynku pracy mają zdecydowanie gorszy start niż ich młodsi konkurenci.

20150618-graphic-02-07 (1)

Nie taki zły jak go malują

Zatrudnianie i utrzymywanie zatrudnienia w grupie wiekowej 50+ jest dla przedsiębiorców korzystne z wielu względów. Po pierwsze — pracownik 50+ ma swoje atuty: wśród nich lojalność, doświadczenie w zarządzaniu i wiedzę, często unikalną, dającą duży potencjał mentorski. Jak te aspekty wykorzystać w praktyce, pokazuje Poradnik zarządzania wiekiem w MŚP, stworzony w ramach projektu ACTIV 50+ (do bezpłatnego pobrania na www.activ50plus.pl). Jego współautor, ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Tomasz Schimanek, pytany o kluczowe atuty pracowników po pięćdziesiątce, w pierwszym rzędzie wskazuje na wiedzę:

Podstawowy atut starszego pracownika to wiedza pragmatyczna, której nie da się zdobyć w najlepszych nawet szkołach. W niektórych zawodach osiągnięcie pełni sprawności zawodowej, swoistego mistrzostwa, wymaga kilku, a nawet kilkunastu lat praktyki. Ta bezcenna, zdobywana latami wiedza nie tylko służy firmie, ale może być przekazywana młodszym pracownikom. Doświadczenie pokazuje również, że pracownik 50+ to pracownik z reguły lojalny, ceniący sobie stabilność zatrudnienia, posiadający doświadczenie w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, potrafiący zarządzać ryzykiem, często mający unikalne, doskonalone przez lata umiejętności — mówi.

Korzyści również finansowe

Choć ułatwień dla zatrudniających osoby 50+ jest u nas wciąż znacznie mniej niż na zachodzie, to również w Polsce państwo zapewnia takim pracodawcom wsparcie finansowe i szkoleniowe w ramach gwarantowanych rozwiązań legislacyjnych. Można na przykład uzyskać dofinansowanie (do 30 proc. płacy minimalnej) zatrudnionego bezrobotnego 50+ na okres od roku do dwóch lat oraz bezterminowe zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Lokalne urzędy pracy oferują zatrudniającym 50+ dotacje na stworzenie stanowiska pracy, pomoc w pokryciu kosztów ubezpieczenia społecznego (nawet do 300 proc.), jak również pulę bezpłatnych szkoleń i kursów dla pracowników, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Warto też wiedzieć, że w przypadku dłuższej choroby dojrzałego pracownika, pracodawcę obowiązuje preferencyjny okres opłacania chorobowego – tylko 14 dni.

 Warto, bo to działa

Są oczywiście firmy, które już dawno postawiły na zatrudnianie fachowców 50+ i z sukcesem ich potencjał wykorzystują. To często nieduże zakłady, zatrudniające osoby z rzadkimi lub ginącymi specjalizacjami (jak np. warszawska Pracownia renowacji mebli dawnych Filipa Stanowskiego), ale też i nieco większe przedsiębiorstwa o profilu technicznym, w których liczą się umiejętności nabywane latami. Do tej ostatniej grupy należą między innymi Zemat Technology Group z Łodzi (technologie wysokich częstotliwości; 20 proc. załogi 50+), gliwicki Jumarpol (specjalistyczne usługi budowlane; zatrudnienie dla emerytów górniczych), czy Ankol (podzespoły dla samochodów i samolotów, 1/4 załogi 50+). O powodach, dla których firmy te stawiają na dojrzałych pracowników, jak również na temat wdrożonych przez nie mechanizmy wspierających zarządzanie zróżnicowanym wiekowo zespołem, ich przedstawiciele opowiedzieli przed kamerą. Zapraszamy na kanał YouTube Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6f2gL1DcARtDrig-75gGeqFPJ6NJ-YTF

Informacja powstała w ramach projektu ACTIV 50+ – instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników, prowadzonego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy na terenie województwa mazowieckiego, współfinansowanego ze środków UE.

ACTIV 50+ to pakiet rozwiązań wspomagających osoby dojrzałe w utrzymaniu zatrudnienia: Poradnik polityki zarządzania wiekiem w MŚP, Narzędzie diagnozujące kompetencje zawodowe osób pracujących 50+ oraz Nawigator przedsiębiorczości, wypracowany w partnerstwie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Akademii Leona Koźmińskiego
i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

Kontakt dla mediów

Karina E. Tanana
tanana@mcconsultants.pl
Tel. 662 092 500

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*