Nowe Prawo działalności gospodarczej w 2015 roku

kkk

Przedsiębiorca jako partner, a nie petent, czyli nowe Prawo działalności gospodarczej w 2015 roku

Jednym z istotnych celów, jakie postawił przed sobą rząd Ewy Kopacz było przygotowanie i uchwalenie nowej ustawy o działalności gospodarczej, która według przyjętego harmonogramu prac ma wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Obecnie ustawa jest na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, zatem jeśli nie pojawią się jakieś nieprzewidziane opóźnienia, zostanie procedowana jeszcze w sejmie tej kadencji. Według założeń Ministerstwa Gospodarki, po dwudziestu pięciu latach funkcjonowania wolnego rynku w Polsce i po dziesięciu latach od uchwalenia poprzednich rozwiązań, a także biorąc pod uwagę ciągle zmieniający się świat, pojawiła się potrzeba ponownego napisania prawa, które będzie regulować zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz relacje pomiędzy przedsiębiorcą i administracją publiczną. Nowa ustawa ma zatem stać się swego rodzaju „kartą praw podstawowych” dla biznesu i stanowić wytyczną dla wszystkich następnych dokumentów legislacyjnych dotyczących tej sfery. Zawiera zatem normy prawne o charakterze ogólnym, dotyczące każdej działalności gospodarczej bez względu na jej formę prawną i charakter tej działalności. Dla podkreślenia kompleksowości i ważności rozwiązań systemowych nowej ustawie nadano tytuł: Prawo działalności gospodarczej (PDG) i opatrzono preambułą.

Zasada domniemania uczciwości

Podstawowym założeniem leżącym u podstaw tworzenia nowego prawa była zasada określona mianem 99 plus. Zakłada ona, że 99% przedsiębiorców działa rzetelnie i uczciwie, dlatego też państwo powinno wspierać i pomagać im w rozwijaniu podjętych przedsięwzięć, a nie utrudniać pracę. Ewentualne sankcje i kary mają dotyczyć jedynie 1% nieuczciwych. Takie podejście ma prowadzić również do swego rodzaju samoograniczenia się administracji publicznej, która będzie odtąd miała charakter kontrolny i wspierający, a nie restrykcyjny, jak to było do tej pory. W praktyce podejście to oznacza, że w sporze pomiędzy organem administracji publicznej a przedsiębiorcą wszelkie wątpliwości nie dające się jednoznacznie rozstrzygnąć, mają być ostatecznie rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy. Wprowadzenie w życie takiego rozwiązani byłoby ogromną rewolucją w relacjach przedsiębiorca – urzędnik.

Co nie jest zabronione, jest dozwolone

Drugą niezwykle istotną kwestią jest zasada szeroko rozumianej wolności gospodarczej. Mówi ona, że „rozpoczęcie, prowadzenie i zamknięcie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na warunkach określonych przepisami prawa”. Oznacza to wolny dostęp do wszelkiej legalnej działalności, chyba że do jej prowadzenie wymaga dodatkowych zezwoleń, koncesji czy uprawnień. Ponadto, w myśl nowych przepisów, przedsiębiorca może podjąć wszelkie działania sprzyjające jego interesom, które nie są wyraźnie zabronione prawem zgodnie z zasadą, że wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Takie rozstrzygnięcie ma nie tylko sprzyjać swobodnemu prowadzeniu interesów, ale też zabezpieczać przedsiębiorcę przed nieuzasadnionym kwestionowaniem jego działań przez organy administracji publicznej. Urzędnicy będą mogli ingerować w działania przedsiębiorcy jedynie w zakresie przysługujących im uprawnień. Co ważne szczególnie w przypadku kontroli, wydawane przez urzędy decyzje mają być nie tylko uzasadnione przepisami prawa, ale również uwzględniać zarówno interes publiczny, jak i interes przedsiębiorcy, a nakładane ewentualne kary powinny być współmierne do popełnionego wykroczenia lub przestępstwa.

Inne ważne rozstrzygnięcia

Poza powyższymi zasadami Prawo działalności gospodarczej wprowadza wiele innych rozwiązań, które znacznie ułatwią życie przedsiębiorcom. Na podkreślenie zasługuje zasada jednokrotnego przekazywania informacji, zgodnie z którą organy administracji publicznej nie mogą żądać od przedsiębiorcy informacji, które ten już przekazał wcześniej innemu organowi. Dzięki temu przedsiębiorca zaoszczędzi czas i pieniądze wydatkowane na tworzenie analogicznych dokumentów dla kilku instytucji.
W projekcie ustawy sporo miejsca poświęcono także zasadom zakładania i prowadzenia działalności regulowanej dodatkowymi pozwoleniami, koncesjami, uprawnieniami itp. Ustawodawca, dążąc do zwiększenia wolności gospodarczej zaznacza jednak, że niektóre rodzaje działalności, ze względu na szczególny interes społeczny, wymagają dodatkowej kontroli. Dlatego też ważne jest precyzyjne określenie tych ograniczeń. Jako, że ustawa będzie podstawowym kodeksem praw dotyczących działalności gospodarczej, zatem reguluje też relacje pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność a organami administracji publicznej, określa procedury nadzoru, kontroli oraz karania nierzetelnych przedsiębiorców oraz na nowo definiuje samo pojęcie działalności gospodarczej.

Wprowadzenie nowego Prawa działalności gospodarczej będzie niewątpliwie przełomem w relacjach przedsiębiorca – urzędnik. Przedsiębiorca stanie się bowiem równorzędnym partnerem, a nie jak dotąd petentem, który nie ma prawa mieć racji. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że prawo w tej formie będzie rzeczywiście funkcjonowało i nie stanie się jedynie zapisem pobożnych życzeń.

Informacji dostarczył portal jcmksiegowosc.pl – oferujący usługi księgowe dla firm.

3 odpowiedzi "Nowe Prawo działalności gospodarczej w 2015 roku"

  1. Ktoś ma jakieś informacje na temat zmian w przepisach gospodarczych od 2016 roku? CO z kwotami wolnymi od podatku itp.? Zna ktoś dobrego radcę prawnego kto by to ogarnął za jakieś normalne pieniądze? :)

  2. Kwota wolna od podatku zdaje się weszła ale tylko dla najbiedniejszych (i polityków – oni są też biedni ale umysłowo :)). Z innymi przepisami to nie wiem, chyba drastycznych zmian nie wprowadzają. Możesz spytać radcy (np. tu http://adwokat-riedel.pl). On na pewno będzie na bieżąco.

  3. Ostatnio sama musiałam skorzystać z pomocy https://www.adwokat-figiel.pl/uslugi-prawne/prawo-rodzinne-i-opiekuncze i powiem Wam, że nie żałuję wydanych pieniędzy. Warto było bo sprawa wygrana i problem z głowy.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*