Zawieszenie działalności a leasing – jak to działa?

dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash

Wielu przedsiębiorców prędzej czy później spotyka się z koniecznością zawieszenia działalności gospodarczej. Powodem takiej sytuacji może być chwilowy kryzys finansowy, problemy zdrowotne czy też okres, w którym osoba prowadząca firmę ma inne zobowiązania, które pochłaniają cały jej czas. Dzięki takim rozwiązaniom, w określonym czasie możemy być zwolnieni z opłacania składek czy podatków. Nie ma jednak możliwości, abyśmy przestali płacić inne zobowiązania, np. te w formie abonamentów czy leasingów. Dowiedz się więcej na temat tego, jak wygląda sytuacja: zawieszenie działalności a leasing.

Na czym polega zawieszenie działalności gospodarczej?

Minimalny okres zawieszenia działalności gospodarczej to 30 dni. Istnieje również możliwość zawieszenia na okres dłuższy, określony konkretnymi terminami lub czas nieokreślony. Taka opcja przysługuje jedynie tym przedsiębiorcom, którzy nie zatrudniają pracowników. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wszystkie osoby zatrudnione przebywają na urlopie wychowawczym lub macierzyńskim.

Przedsiębiorca korzystający z zawieszenia działalności jest zwolniony z opłacania zaliczki na podatek dochodowy, nie musi również odprowadzać składek ubezpieczeniowych oraz do ZUS-u. Minusem tej sytuacji jest to, że po 30 dniach od opłacenia ostatnich składek, nie możemy już korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Dodatkowo okres, w którym działalność gospodarcza jest zawieszona, nie wlicza się do lat pracy, dlatego odczuje to nasza emerytura oraz skróci się okres urlopowy.

Zawieszenie działalności a leasing. Jak traktować opłaty stałe podczas zawieszenia działalności gospodarczej?

Musimy pamiętać, że zawieszenie działalności gospodarczej będzie wiązało się z tym, że nie możemy świadczyć usług czy sprzedawać produktów, które są jej przedmiotem. Dopuszczalne w tym okresie są jednak przychody ze zobowiązań podjętych przed terminem zawieszenia.

Podobnie dzieje się z opłatami stałymi, które musimy regularnie uiszczać. Należą do nich różnego rodzaju abonamenty oraz czynsze za wynajmowane biura. Dodatkowo podatki związane z posiadaniem mieszkań czy innych nieruchomości także nas obowiązują. A jak przedstawia się zawieszenie działalności a leasing? Jeżeli posiadamy jakiekolwiek raty leasingowe, jesteśmy zobowiązani do ich spłacania, aby nadal być właścicielami pojazdów i wszelkiego rodzaju urządzeń będących przedmiotem umowy. Jeśli opłacamy nasze zobowiązania, dajemy tym samym sygnał, że jesteśmy gotowi do wznowienia działalności, a powody jej zawieszenia są tymczasowe.

Jak poprawnie zawiesić działalność gospodarczą?

WiadomościWarunkiem zawieszenia działalności gospodarczej jest wypełnienie wniosku CEIDG – 1. W przypadku spółek każdy wspólnik musi złożyć wypełniony wniosek, dopiero wówczas rozpoczyna się cały proces. Taki dokument może zostać dostarczony bezpośrednio do urzędu gminy, w której zarejestrowana jest działalność gospodarcza, może również zrobić to pełnomocnik. Jeżeli osoba reprezentująca firmę ani żaden z jej wspólników nie może fizycznie doręczyć niezbędnych wniosków, można zrobić to listownie za pośrednictwem poczty (niezbędne jest potwierdzenie notarialne dokumentu), jak również elektronicznie przez Internet.

Czym jest leasing i jakie są jego rodzaje?

Wielu przedsiębiorców nabywa środki trwałe dzięki umowom ze specjalistycznymi firmami, które oferują sprzedaż wysokowartościowych produktów w formie ratalnej. Wszelkie definicje oraz powiązania pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą reguluje umowa leasingowa. Taka umowa może zostać zawarta na określony czas, w którym nabywca jest zobowiązany do opłacania rat za korzystanie z danego dobra.

Najczęściej na polskim rynku działalności gospodarczych korzysta się z leasingów operacyjnych oraz finansowych. Pierwszy z nich występuje w przypadku, kiedy właścicielem dobra jest osoba oferująca leasing i to ona dokonuje wszelkich opłat związanych z amortyzacją. Kiedy decydujemy się na leasing finansowy, wówczas przedmiot usługi staje się naszą własnością, przez co to przedsiębiorca opłaca wszelkie zobowiązania związane z usługą.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*