Jak wygląda bezpieczna praca w mikrobiologii?

laboratory-4886505_1280

Zainteresowany mikrobiologią? Traktuj wszystkie mikroorganizmy jako potencjalne patogeny. Podczas gdy większość drobnoustrojów nie jest patogenna dla ludzi i nigdy nie wykazano, aby wywoływała choroby, w niezwykłych okolicznościach kilka drobnoustrojów, które normalnie nie są patogenne, może działać jako patogeny. Traktuj wszystkie mikroorganizmy — zwłaszcza nieznane kultury — tak, jakby były chorobotwórcze. Uczeń, który ma osłabiony układ odpornościowy lub niedawno przebył rozszerzoną chorobę, powinien porozmawiać z instruktorem przed rozpoczęciem pracy w laboratorium mikrobiologicznym.

Sterylizuj sprzęt i materiały

Wszystkie materiały, pożywki, probówki, płytki, ezy, igły, pipety i inne przedmioty używane do hodowli drobnoustrojów powinny być sterylizowane w autoklawie. W przeciwnym razie używaj produktów sterylizowanych w handlu. Zapoznaj się z obsługą i bezpiecznym użytkowaniem wszystkich urządzeń i materiałów potrzebnych do laboratorium.

Zdezynfekuj miejsca pracy przed i po użyciu

Użyj środka dezynfekującego, takiego jak 10% wybielacz lub 70% roztwór etanolu, do wytarcia stołów i obszarów roboczych zarówno przed, jak i po pracy z kulturami. Należy również pamiętać o możliwych zagrożeniach związanych ze środkiem dezynfekującym, ponieważ 70% etanol może zapalić się wokół otwartego ognia lub źródeł wysokiej temperatury. Rozlany wybielacz może zniszczyć ubranie. Alkohol lub wybielacz mogą być niebezpieczne, jeśli dostaną się do oczu. Uczniowie powinni wiedzieć, gdzie znajduje się najbliższa stacja do przemywania oczu i umywalka.

Użyj mydła dezynfekującego do mycia rąk przed i po pracy z mikroorganizmami. Mydło bez dezynfekcji usunie bakterie powierzchniowe i może być używane, jeśli mydło dezynfekujące nie jest dostępne. Rękawiczki mogą być noszone jako dodatkowa ochrona. Nigdy nie należy pipetować ustami. Do pobierania i dozowania płynnych kultur należy używać gruszek do pipet lub urządzeń do pipetowania.

Nie należy jeść ani nie pić w laboratorium, ani nie przechowywać żywności w miejscach, w których przechowywane są mikroorganizmy. Nigdy nie jedz ani nie pij w laboratorium podczas pracy z mikroorganizmami. Trzymaj palce z dala od ust i myj ręce przed i po zajęciach laboratoryjnych. Zakryj wszelkie skaleczenia na rękach bandażem. Rękawiczki mogą być noszone jako dodatkowa ochrona.

Oznacz wszystko wyraźnie – tego wymaga mikrobiologia badania. Wszystkie kultury, chemikalia, środki dezynfekujące i podłoża powinny być wyraźnie i bezpiecznie oznakowane ich nazwami i datami. Jeśli są niebezpieczne, oznacz je odpowiednim ostrzeżeniem i informacją o niebezpieczeństwie.

Należy autoklawować lub dezynfekować wszystkie odpady. Wszystkie przedmioty, które mają być wyrzucone po zajęciach, takie jak probówki hodowlane, płytki hodowlane, waciki, wykałaczki, chusteczki, jednorazowe igły transferowe i rękawiczki, należy umieścić w torbie do autoklawu na wypadek zagrożenia biologicznego i autoklawować przez 30 do 40 minut w temperaturze 121°C w temperaturze 20°C. funtów ciśnienia. Jeśli autoklaw nie jest dostępny i nie pracujesz z patogenami, materiały można przykryć 10% roztworem wybielacza i pozostawić do namoczenia przez co najmniej 1 do 2 godzin.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*