Talent językowy. Czy naprawdę istnieje?

4553407_orig

Niektórym nigdy nie udało się opanować języka obcego. Często takie osoby tłumaczą się, że nie mają zdolności językowych i dlatego nie są w stanie skutecznie się uczyć. Czy talent językowy naprawdę istnieje?

Good Language Learner

Oczywistym jest, że część z uczniów szybciej przyswaja języki od innych osób. Są tacy, którzy bardzo szybko uczą się nowych słówek, chętnie zgłaszają się do prac domowych, lubią wykonywanie ćwiczeń językowych. Zawsze dostają dobre noty na egzaminach. Inni z kolei wstydzą się rozmawiać w języku obcym, ich oceny są słabsze, nauka zajmuje więcej pracy. Nie oznacza to jednak, że ci pierwsi posiadają talent, a ci drudzy są go pozbawieni. Z naukowego punktu widzenia mózg każdego człowieka zawiera ośrodki Wernickiego i Broki. Ośrodki te odpowiadają za rozumienie i generowanie mowy. Oznacza to, że każdy jest zdolny do przyswojenia i posługiwania się językiem obcym.

Udowodniono jednak, że są osoby, którym nauka języków obcych przychodzi łatwiej. Dzieje się tak z różnych powodów. Najczęściej takie osoby stosują po prostu dobre strategie i skuteczne metody kształcenia. Określa się je mianem Good Language Learner. Z ich doświadczenia mogą korzystać słabsi uczniowie, tym samym doskonaląc swoje kompetencje.

Każdy może nauczyć się języka

Nie istnieją żadne obiektywne czynniki uniemożliwiające naukę języka obcego. Każdy zdrowy człowiek może wyrobić w sobie tego rodzaju umiejętność. Jednym po prostu przychodzi to łatwiej, inni muszą poświęcić na naukę więcej czasu i pracy. Wraz z doświadczeniem, efektywność nauki zwiększa się. Z tego powodu nawet ci, którzy początkowo byli słabszymi uczniami, mogą nabrać wprawy i dojść do wysokiego poziomu zaawansowania.

Zwykle powodem słabszych wyników w nauce jest negatywne podejście do procesu kształcenia. Uczniowie, dla których ćwiczenia językowe są trudne, zwykle stresują się lekcjami i są zniechęceni. Takie osoby unikają kontaktu z językiem obcym, ponieważ nauka kojarzy im się z czymś nieprzyjemnym. Zwykle wstydzą się też odzywać na lekcjach, dlatego nie praktykują i nie szlifują zdobytych umiejętności. Zbiór takich negatywnych czynników zawsze będzie niekorzystnie rzutował na ostateczne rezultaty nauki. Osoby pozytywnie nastawione do lekcji chętnie angażują się w zadania dodatkowe, nie boją się wyzwań. Dzięki temu, że ciągle osłuchują się z językiem i posługują się przyswojoną wiedzą, ich kompetencje są non stop doskonalone.

Dobry nauczyciel fundamentem efektywnej nauki

Postawa lektorów języków obcych ma ogromny wpływ na uczniów. Dobry nauczyciel zachęca swoich podopiecznych do nauki, wspiera ich i mobilizuje. Lektor poprawia swoich uczniów, wskazuje ich błędy, ale nie zniechęca ich do nauki. Nie dołuje, ale stara się zmotywować do osiągania lepszych wyników.

Dobrą metodą nauki pozwalającą na pozbycie się strachu przed mówieniem jest tzw. metoda bezpośrednia. Lektorzy od samego początku kursu rozmawiają z uczniami w języku obcym. Kursanci na swoich błędach uczą się szybko, co pozwala na błyskawiczną poprawę poziomu umiejętności.

Angelika Szejn
Powyższy artykuł powstał przy współpracy ze szkołą języka angielskiego w Częstochowie tarkowski.edu.pl.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*